ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 119

 1. 1771ต้องการทำงาน ธุรการ/ขายของ/รับโทรศัพท์ โดย นางสาว พลอย เซ่งยี่ 4/06/2556
 2. 1772ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง 3/06/2556
 3. 1773คนพิการเดินได้-ช่วยเหลือตัวเองได้ หางานเขียนแบบ สมุทรปาการ โดย นาย เอกวัฒน์ อุดมรัตน์ 3/06/2556
 4. 1774ต้องการงานด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างเทคนิค โดย นาย YOTTANA MOOLUDOM 2/06/2556
 5. 1775งาน กทม. โดย นาย เกียรติศักดิ์ เมทะนี 1/06/2556
 6. 1776ต้องการทำงานใกล้บ้านแถวบางพลี สมุทรปราการ โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 1/06/2556
 7. 1777รับสมัครงานด่วนค่ะ ที่กรุงเทพฯ (หูหนวก) โดย นางสาว เอมอร เอมศรี 1/06/2556
 8. 1778คนพิการใช้เก้าอี้เข็นต้องการทำงานตามความเหมาะสม โดย นาย ประโพชน์ นูมหันต์ 31/05/2556
 9. 1779นั่งวิลแชร์ครับอายุ20 ต้องการหางานที่มีสถานที่พักอยู่ใกล้ๆครับ โดย นาย สุรทิน ทรงเดช 30/05/2556
 10. 1780หางานแถวพระะนครศรีอยุธยา โดย นางสาว นารินทร์ โพธิ์ไพจิตร 30/05/2556
 11. 1781ต้องการหางานครับ 0874290100 โดย นาย ก 29/05/2556
 12. 1782หางานรับสมัครพิการทางหู โดย นาย ชีวินทร์ พิริยะจารุกุล 27/05/2556
 13. 1783ผู้พิการทางสายตาชายขอโอกาสเข้าทำงาน โดย นาย ชัยยะ ว่องสกุล 27/05/2556
 14. 1784หางานอิเล็กทรอนิกส์ โดย นาย สุเมธี สารทอง 26/05/2556
 15. 1785หางานครับผม โดย นาย ตวงชัย เทพจร 25/05/2556