ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 119

 1. 1771รับงานเขียนบทความ โดย นางสาว ศุภลักษณ์ 20/06/2556
 2. 1772ต้องการทำงาน ขายของ/โรงงาน/งานครัว โดย นาง นงค์เยาว์ เรดิกซ์ 19/06/2556
 3. 1773อยากหางานพิเศษ มาทำหลังเลิกงาน เวลาว่าง โดย นาย เบียร์ไทย แกลา 12/06/2556
 4. 1774ต้องการงานรายได้เสริม เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ โดย นางสาว ธนพร บรรจงรัตน์ 11/06/2556
 5. 1775ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และ ปริม... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 11/06/2556
 6. 1776แชมป์ โดย ธีรพงศ์ หวะสุวรรณ 11/06/2556
 7. 1777สวัสดีทุกท่านครับหางานโรงงานอีเล็กทรอนิกส์ครับอยุธยา/นวนคร Tel ... โดย นาย ปัญญา ธรรมดา 11/06/2556
 8. 1778หางานสมุทรปารหรือไกล้เคียงด่วนค่ะ โดย นางสาว อัญริสา พรมวัง 10/06/2556
 9. 1779หางานออนไลน์ งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทำที่บ้านได้ ไม่ต้องไปอบรม โดย นาย ชลธีร์ สายป้อง 9/06/2556
 10. 1780ต้องการสมัครงานคะ โดย นางสาว พรรณิภา ไชยลังการ์ 7/06/2556
 11. 1781ต้องการเป็นครูสอนเด็กประถมหรืองานด้านวิชาการ สายการศึกษา โดย นาย ธนชัย ใจสา 6/06/2556
 12. 1782คนพิการด้านความเคลื่อนไหวต้องการทำงาน โดย นางสาว ภัคธดา ทวีศักดิ์ 6/06/2556
 13. 1783ต้องการทำงานในกทม. โดย นาย สุรเชษฐ์ แก้วก๋อง 6/06/2556
 14. 1784ต้องการทำงานหางานที่โรงแรม กรุงเทพ โรงงาน สมุทรสาคร โดย นาย พร นามคำ 6/06/2556
 15. 1785ต้องการงานทำงานด่วน โดย ธีรพงศ์ หวะสุวรรณ 5/06/2556