ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 119

 1. 1771แชมป์ โดย ธีรพงศ์ หวะสุวรรณ 11/06/2556
 2. 1772สวัสดีทุกท่านครับหางานโรงงานอีเล็กทรอนิกส์ครับอยุธยา/นวนคร Tel ... โดย นาย ปัญญา ธรรมดา 11/06/2556
 3. 1773หางานสมุทรปารหรือไกล้เคียงด่วนค่ะ โดย นางสาว อัญริสา พรมวัง 10/06/2556
 4. 1774หางานออนไลน์ งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทำที่บ้านได้ ไม่ต้องไปอบรม โดย นาย ชลธีร์ สายป้อง 9/06/2556
 5. 1775ต้องการสมัครงานคะ โดย นางสาว พรรณิภา ไชยลังการ์ 7/06/2556
 6. 1776ต้องการเป็นครูสอนเด็กประถมหรืองานด้านวิชาการ สายการศึกษา โดย นาย ธนชัย ใจสา 6/06/2556
 7. 1777คนพิการด้านความเคลื่อนไหวต้องการทำงาน โดย นางสาว ภัคธดา ทวีศักดิ์ 6/06/2556
 8. 1778ต้องการทำงานในกทม. โดย นาย สุรเชษฐ์ แก้วก๋อง 6/06/2556
 9. 1779ต้องการทำงานหางานที่โรงแรม กรุงเทพ โรงงาน สมุทรสาคร โดย นาย พร นามคำ 6/06/2556
 10. 1780ต้องการงานทำงานด่วน โดย ธีรพงศ์ หวะสุวรรณ 5/06/2556
 11. 1781ต้องการทำงาน ธุรการ/ขายของ/รับโทรศัพท์ โดย นางสาว พลอย เซ่งยี่ 4/06/2556
 12. 1782ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง 3/06/2556
 13. 1783คนพิการเดินได้-ช่วยเหลือตัวเองได้ หางานเขียนแบบ สมุทรปาการ โดย นาย เอกวัฒน์ อุดมรัตน์ 3/06/2556
 14. 1784ต้องการงานด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างเทคนิค โดย นาย YOTTANA MOOLUDOM 2/06/2556
 15. 1785งาน กทม. โดย นาย เกียรติศักดิ์ เมทะนี 1/06/2556