ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 118

 1. 1756ต้องการเปลี่ยนงานค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 2/07/2556
 2. 1757ต้องการบริษัทสนับสนุนด้านกีฬา (เป็นสปอร์ตเซอร์) นักกีฬาพาราลิมปิ... โดย นาย คมกฤษณ์ จริตสัจ 28/06/2556
 3. 1758หางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ทำที่บ้านครับ โดย นาย ขจรศักดิ์ วังวงค์ 26/06/2556
 4. 1759ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว อรพรรณ บุญยืน 25/06/2556
 5. 1760ต้องการหางานทำสำหรับวิลแชล์ โดย นาย สุดใจ ทิลารักษ์ 24/06/2556
 6. 1761ต้องการหางานทำที่ดีๆ โดย นางสาว วรรณภา มัครมย์ 23/06/2556
 7. 1762คนพิการต้องการทำงานย่านดอนเมือง-สพานใหม่ โดย นาย วิชัย ตันประวัติ 22/06/2556
 8. 1763หางานทำครับ โดย นาย พรมสุริยะ สุทธิเรืองวงศ์ 21/06/2556
 9. 1764คนว่างงาน โดย นาย เอกรินทร์ ตะวันฤทธิ์ 21/06/2556
 10. 1765ต้องการทำงานคะ โดย นางสาว พรรณิภา ไชยลังการ์ 20/06/2556
 11. 1766ต้องการหางานการตลาด ( Delivery ) และคีย์ข้อมูล โดย นางสาว จันทนา อินสา 20/06/2556
 12. 1767หางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ทำที่บ้านครับ โดย นาย อภิวัฒน์ หลักทรัพย์ 20/06/2556
 13. 1768รับงานเขียนบทความ โดย นางสาว ศุภลักษณ์ 20/06/2556
 14. 1769ต้องการทำงาน ขายของ/โรงงาน/งานครัว โดย นาง นงค์เยาว์ เรดิกซ์ 19/06/2556
 15. 1770อยากหางานพิเศษ มาทำหลังเลิกงาน เวลาว่าง โดย นาย เบียร์ไทย แกลา 12/06/2556