ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 117

  1. 1741ต้องการทำงานเกี่ยวกับด้านกราฟฟิกค่ะ โดย นางสาว กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ 13/03/2556
  2. 1742หางานใกล้ๆบ้านค่ะ ราชบุรี บุรีรัมย์ หรือ กทม ค่ะ โดย นางสาว ปิยะมาศ วิลัยรัมย์ 13/03/2556
  3. 1743ต้องการทำงานด้านอิเล็คโทรนิกค์ โดย นาย อภิชาติ ฤทธิกุล 12/03/2556
  4. 1744ต้องการทำงาน โดย นาย บวรศักดิ์ เฌอมือ 8/03/2556
  5. 1745จบ ป.ตรี บัญชีต้องการงานด่วน โดย นาย ฉัตรชัย ลี้ประเสริฐ 7/03/2556
  6. 1746ต้องการทำงานด่วนค่ะติดต่อบำรุงรัตน์ 0877461749 โดย นาง บำรุงรัตน์ พลนิกร 7/03/2556
  7. 1747ต้องการเปลี่ยงาน หรือทำงานใกล้บ้าน โดย นาย คมกฤษณ์ จริตสัจ 20/02/2556
  8. 1748พิการทางการได้ยินชาย ต้องการทำงาน ออกแบบ-กราฟิก โดย นาย ธเนตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 14/02/2556
  9. 1749หางานด่วนที่ชลบุรี โดย นาย ดนัย วิชัยพล 9/02/2556