ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 117

 1. 1741หางาน โดย นาย วิทยา ศิริพร 3/07/2556
 2. 1742พิการทางสายตาด้านขวา1ข้าง ขอโอกาสทำงาน โดย นาง ธนันดา ธาราสนธิ์ 3/07/2556
 3. 1743ต้องการทำงานในกทม. โดย นาย สุรเชษฐ์ แก้วก๋อง 2/07/2556
 4. 1744ต้องการเปลี่ยนงานค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 2/07/2556
 5. 1745ต้องการบริษัทสนับสนุนด้านกีฬา (เป็นสปอร์ตเซอร์) นักกีฬาพาราลิมปิ... โดย นาย คมกฤษณ์ จริตสัจ 28/06/2556
 6. 1746หางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ทำที่บ้านครับ โดย นาย ขจรศักดิ์ วังวงค์ 26/06/2556
 7. 1747ต้องการทำงานค่ะ โดย นางสาว อรพรรณ บุญยืน 25/06/2556
 8. 1748ต้องการหางานทำสำหรับวิลแชล์ โดย นาย สุดใจ ทิลารักษ์ 24/06/2556
 9. 1749ต้องการหางานทำที่ดีๆ โดย นางสาว วรรณภา มัครมย์ 23/06/2556
 10. 1750คนพิการต้องการทำงานย่านดอนเมือง-สพานใหม่ โดย นาย วิชัย ตันประวัติ 22/06/2556
 11. 1751หางานทำครับ โดย นาย พรมสุริยะ สุทธิเรืองวงศ์ 21/06/2556
 12. 1752คนว่างงาน โดย นาย เอกรินทร์ ตะวันฤทธิ์ 21/06/2556
 13. 1753ต้องการทำงานคะ โดย นางสาว พรรณิภา ไชยลังการ์ 20/06/2556
 14. 1754ต้องการหางานการตลาด ( Delivery ) และคีย์ข้อมูล โดย นางสาว จันทนา อินสา 20/06/2556
 15. 1755หางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ทำที่บ้านครับ โดย นาย อภิวัฒน์ หลักทรัพย์ 20/06/2556