ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 116

 1. 1726หางานครับ โดย นาย พศิน จันพร้อม 25/07/2556
 2. 1727ต้องการงานด่วน!! 080-645-3819 โดย นางสาว อริษา แสงสว่าง 25/07/2556
 3. 1728ต้องการเปลี่ยนงานค่ะ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 24/07/2556
 4. 1729อยากทำงานผ่านเน็ตครับ โดย นาย ทนงชัย แก้วสีหะวงค์ 17/07/2556
 5. 1730หางาน โดย นาย อานนท์ กันธา 14/07/2556
 6. 1731ต้องการทำงานในกทม. หรือที่บ้าน โดย นาย สุรเชษฐ์ แก้วก๋อง 12/07/2556
 7. 1732ต้องการทำงาน ในจังหวัดระยองครับ โดย นาย โชคนิธิ แสงอรุณ 10/07/2556
 8. 1733พิการแขนซ้ายอ่อนแรงต้องการทำงานครับ โดย นาย ณัฐพงศ์ เจริญฤทธิธรรม 8/07/2556
 9. 1734หางานที่เชียงใหม่คับ โดย นาย สราวุธ ปัญญาเสน 8/07/2556
 10. 1735มีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะด้านสรรหาบุคคล โดย นางสาว ภัคธีมา เที่ยงตรง 5/07/2556
 11. 1736พิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานใน กทม. โดย นาย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4/07/2556
 12. 1737ต้องการทำงานทุกประเภท โดย นาย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4/07/2556
 13. 1738พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป กทม. โดย นางสาว รัชชาวลี จีนเสมียน 4/07/2556
 14. 1739ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ 4/07/2556
 15. 1740พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานคอมฯ/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาว สุรีย์วัล แจ้งสัจจา 4/07/2556