ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 110

 1. 1636พิการเดินได้ค่ะต้องการงาน จ.นครปฐมพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 9/11/2556
 2. 1637ต้องการหางานแถวสวนหลวง โดย นางสาว ปุ้ย 9/11/2556
 3. 1638ต้องการทำงานด่วนมากครับ ติดต่อมาได้ที่ 0849586187 ได้ครับ โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 8/11/2556
 4. 1639พิการทางสายตา สายตาเลือนราง โดย นาย อดุลวิทย์ ลาเต๊ะ 7/11/2556
 5. 1640หางาน โดย นาย ภาณุวัฒน์ พรมศรี 6/11/2556
 6. 1641พิการแขนต้องการหางานด่่วน โดย นาย ฉัตรชัย มีแก้ว 6/11/2556
 7. 1642ต้องการหางานทำใน จ.สุราษฎร์ธานี โดย นางสาว สุดารัตน์ ปราณรักษ์ 6/11/2556
 8. 1643อยากทำงานมาก โดย นาย อานนท์ กันธา 6/11/2556
 9. 1644หางานคับ โดย นาย ศศิชา ถีระแก้ว 6/11/2556
 10. 1645ฉัตรชัย มีแก้ว พิการแขน ต้องการทำงาน โดย นาย ฉัตรชัย มีแก้ว 5/11/2556
 11. 1646ต้องการทำงานด่วน รับโทรศัพท์ call center โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 3/11/2556
 12. 1647หางานด่วนค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 3/11/2556
 13. 1648ดีค่ะคนพิการครึ่งซีกซ้ายเดินได้ต้องการงานด่วนค่ะงานนครปฐมค่ะ ติด... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 2/11/2556
 14. 1649หางาน พิการแขนขาผิดรูป ใส่ขาเทียม เดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ โดย นางสาว กอบแก้ว วงค์แก้ว 1/11/2556
 15. 1650ต้องการทำงานแถวปทุมค่ะ(อ.เมือง-ลาดหลุมแก้ว) โดย นางสาว ธัญลักษณ์ สาระพันธ์ 1/11/2556