ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานทำที่บ้าน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 17/05/2565
 2. 2ตฝหางานทำจังหวัดอุบล โดย นาย นิติกร ขาววงศ์ 11/05/2565
 3. 3ต้องการสมัครงานคนพิการ โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 11/05/2565
 4. 4มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 9/05/2565
 5. 5หางานตำแหน่งผู้พิการทำงาน จ-ศ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 27/04/2565
 6. 6อยากเปลี่ยนงานใหม่ทำ โดย นาย นายณัฐพล ปัญญา 14/04/2565
 7. 7มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 22/03/2565
 8. 8ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 9. 9ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 10. 10หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 17/03/2565
 11. 11มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 8/03/2565
 12. 12มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 21/02/2565
 13. 13มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 30/01/2565
 14. 14หางานคนพิการทางการได้ยิน โดย นางสาว แพรสญา ยานเจริญ 26/01/2565
 15. 15หางานทำหางานทำครับ โดย นาย สามารถ เอี่ยมสอาด 19/01/2565