ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1สมัครงานบัญชี โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 19/09/2566
 2. 2หางานออกแบบ Editor & motion graphic โดย นาย สุธี ธีระดากร 19/09/2566
 3. 3ต้อ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 16/09/2566
 4. 4หางานด้านกราฟิกดีไซน์ โดย นาย แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 14/09/2566
 5. 5*** ต่องการทำงานที่สามารถ Work from home ได้ค่ะ ติดต่อ 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 12/09/2566
 6. 6***หางานด่วนค่ะ ต้องการทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ / call cen... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 7. 7***หางานด่วน ตำแหน่งพนักงานรับโทณสัพท์ /call center โทร 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 8. 8หางาน WFH หรือเข้า office บางวัน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 5/09/2566
 9. 9คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 23/08/2566
 10. 10ถอดเทป โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 23/08/2566
 11. 11หางาน รับโทรศัพท์ / callcenter โทร หรือ line 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 23/08/2566
 12. 12ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานซึ่งรับอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 22/08/2566
 13. 13คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 8/08/2566
 14. 14ต้องการหางานครับ โดย นาย ศิริชัย เย็นปิ่น 4/08/2566
 15. 15ต้องการหางานด่วน ตำแหน่งตามความเหมาะสม หรือพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะ... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/07/2566