ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 121

 1. 1801หางาน ชื่อเข้าระบบงาน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 25/11/2566
 2. 1802คนพิการทางจิตต้องการหางาน ม.35 โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/11/2566
 3. 1803ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานตาม ม.35 ในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 7/11/2566
 4. 1804คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 13/10/2566
 5. 1805ต้องการหางานทำด่วนมากๆๆๆค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 10/10/2566
 6. 1806สมัครงานบัญชี โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 19/09/2566
 7. 1807หางานออกแบบ Editor & motion graphic โดย นาย สุธี ธีระดากร 19/09/2566
 8. 1808ต้อ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 16/09/2566
 9. 1809หางานด้านกราฟิกดีไซน์ โดย นาย แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 14/09/2566
 10. 1810*** ต่องการทำงานที่สามารถ Work from home ได้ค่ะ ติดต่อ 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 12/09/2566
 11. 1811***หางานด่วนค่ะ ต้องการทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ / call cen... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 12. 1812***หางานด่วน ตำแหน่งพนักงานรับโทณสัพท์ /call center โทร 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 13. 1813หางาน WFH หรือเข้า office บางวัน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 5/09/2566
 14. 1814คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 23/08/2566
 15. 1815ถอดเทป โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 23/08/2566