ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 121

 1. 1801คนพิการหางานทำ เข้าระบบงานเพื่อลดหย่อนภาษี งานทำอยู่บ้าน โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 13/05/2567
 2. 1802หางานเพื่อใช้เป็นค่าเทอมและค่าหอ โดย นาย ฟรูซาน อีซอ 17/04/2567
 3. 1803หางานครับ โดย นาย พัฒนศักดิ์ อบเชย 12/04/2567
 4. 1804หางานคนพิการครับ โดย นาย ธีรพล ไทยโคกสี 12/04/2567
 5. 1805หางานwfhใช้คอมได้ค่ะ โดย นางสาว เตย แซ่ลี้ 23/03/2567
 6. 1806หางาน ชื่อเข้าระบบงานเพื่อลดหย่อนภาษี งานทำอยู่บ้าน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 18/03/2567
 7. 1807ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ใกล้บ้านครับ โดย นาย นายชนสรณ์ เรืองเชื้อเหมือน 14/03/2567
 8. 1808ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ครับ(ผู้พิการ) โดย นาย เกรียงไกร แสงประเสริฐ 20/02/2567
 9. 1809ต้องการหางานทำใกล้บ้าน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 15/02/2567
 10. 1810สวัสดีครับ ต้องการหางานทำในจังหวัดพิษณุโลก โดย นาย อุเทน จันทร์กล้า 7/02/2567
 11. 1811สวัสดีค่ะ ต้องการหางานทำตามความเหมาะสม ยินดีเรียนรู้ทุกงานค่ะ โท... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 2/02/2567
 12. 1812ต้องการหางานพนักงานทั่วไปตามความเหมาะสมค่ะ ติดต่อ 0949413357 ค่... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/01/2567
 13. 1813หางาน ชื่อเข้าระบบงาน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 25/11/2566
 14. 1814คนพิการทางจิตต้องการหางาน ม.35 โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/11/2566
 15. 1815ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานตาม ม.35 ในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 7/11/2566