ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 2/07/2565
 2. 2มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 20/06/2565
 3. 3ต้องการหางานมาทำที่บ้านด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 20/06/2565
 4. 4หางาน จังหวัดเชียงราย โดย นาย ภาณุพันธ์ แสงแก้ว 22/05/2565
 5. 5หางานทำที่บ้าน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 17/05/2565
 6. 6ตฝหางานทำจังหวัดอุบล โดย นาย นิติกร ขาววงศ์ 11/05/2565
 7. 7ต้องการสมัครงานคนพิการ โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 11/05/2565
 8. 8มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 9/05/2565
 9. 9หางานตำแหน่งผู้พิการทำงาน จ-ศ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 27/04/2565
 10. 10อยากเปลี่ยนงานใหม่ทำ โดย นาย นายณัฐพล ปัญญา 14/04/2565
 11. 11มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 22/03/2565
 12. 12ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 13. 13ข้าราชการบำนาญ สูงอายุและพิการ ต้องการหางาน ในอำเภอเมือง จ.นครปฐ... โดย นาย สุขสันต์ ทองประสิทธิ์ 17/03/2565
 14. 14หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 17/03/2565
 15. 15มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 8/03/2565