ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1หางานด่วนเกี่ยวกับบริการลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ค่ะ 094... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 4/12/2565
 2. 2คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 1/12/2565
 3. 3ประสงค์อยากทำงานที่สำนักงานทนายความหรือ จป. วิชาชีพ (สายงานก่อสร... โดย นาย เสกสรรค์ ภิเภก 27/11/2565
 4. 4ประสงค์อยากทำงานทนายความหรือ จป. วิชาชีพ สายงานก่อสร้าง โดย นาย เสกสรรค์ ภิเภก 27/11/2565
 5. 5มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 27/11/2565
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน จ.จันทบุรี โดย นางสาว รมย์ระวินทร์ นามวงษ์ 20/11/2565
 7. 7คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 18/11/2565
 8. 8คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 15/11/2565
 9. 9ต้องการหางานด่วน โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 15/11/2565
 10. 10ต้องการหางานด่วนเกียวกับบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ติดต่อ 063023362... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 14/11/2565
 11. 11ต้องการหางานที่เกี่ยวกับดนตรี โดย นาย ไผ่ ชนะภักดี 6/11/2565
 12. 12ต้องการหางานพาร์ทไทม์ ถอดเทป โดย นางสาว อมรรัตน์ ประทุมวงศ์ 3/11/2565
 13. 13หางานจัดซื้อ/ธุรการทั่วไป โดย นางสาว วิมลสิริ ประสิทธิ์ 1/11/2565
 14. 14คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it sopport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 31/10/2565
 15. 15ฅนพิการชายเดินได้อายุ 59 ปี ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 30/10/2565