ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 57

  1. 841กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการทำงาน คีย์ข้อมูล 10 อัตรา โดย บจก. ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โพรโมชั่น 12 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 30 542
  2. 842กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการทำงาน Operator โดย บจก. แพรคติก้า 12 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 1 เมษายน 2556
  3. 843นนทบุรี: รับสมัครคนพิการทำงาน พนักงาน 50 อัตรา โดย บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 11 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 31 ธันวาคม 2557
  4. 844กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการหญิงทำงาน รับโทรศํพท์ โดย บจก. อิตัลไทยอุตสาหกรรม 8 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2556
  5. 845นครปฐม: รับสมัครคนพิการทำงาน ฝ่ายผลิต 5 อัตรา โดย บจก. Asia Color Enterprise 6 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 31 ธันวาคม 2556
  6. 846ชลบุรี: รับสมัครคนพิการทำงาน พนักงาน โดย บมจ. ไทยซัมมิท ฮาร์เนส 6 กุมภาพันธ์ 2556 หมดเขต 25 ธันวาคม 2556