ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 16

 1. 226กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการสื่อสารได้ ทำงานแผนกบุคคล โดย สตาร์ 360 (ประเทศไทย) 10 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
 2. 227กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานบริการด้านการขายจำนวนมาก (สำหรับผู้... โดย เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 3. 228กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานแม่บ้าน(ด... โดย ซูชิ ฮานะ(ประเทศไทย) จำกัด 3 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 4. 229กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 3 กรกฎาคม 2561 หมดเขต 30 542
 5. 230กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด รับสมัครงานคนพิก... โดย Pornpiyacharn Logistics Co., Ltd. 29 มิถุนายน 2561 หมดเขต 30 สิงหาคม 2561
 6. 231กรุงเทพมหานคร: ประกาศรับสมัครงาน - เจ้าหน้าที่ไอที โดย บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 7. 232กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เข้าทำงานก... โดย บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด 20 มิถุนายน 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 8. 233นนทบุรี: รับสมัครงานคนพิการ โดย COMPANY1357 23 พฤษภาคม 2561 หมดเขต 30 542
 9. 234ลำพูน: รับสมัครคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ลำพูน โดย บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 9 พฤษภาคม 2561 หมดเขต 7 มิถุนายน 2561
 10. 235กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานคลังสินค้า โดย ดรีมทอย จำกัด 7 พฤษภาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 11. 236กรุงเทพมหานคร: รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำหรับผู้พิการทางการได้... โดย เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2561 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2561
 12. 237กรุงเทพมหานคร: รับสมัคร พนักงานคลังสินค้า (พิการทางการได้ยิน) โดย บริษัท เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป จำกัด 7 พฤษภาคม 2561 หมดเขต 30 ธันวาคม 2561
 13. 238สมุทรปราการ: รับสมัครผู้พิการเข้าร่วมงาน โดย EGR Group Siam Co.,Ltd. 23 เมษายน 2561 หมดเขต 30 พฤษภาคม 2561
 14. 239กรุงเทพมหานคร: รับสมัครคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานล้างจาน(ด... โดย ซูชิ ฮานะ(ประเทศไทย) จำกัด 23 เมษายน 2561 หมดเขต 30 542
 15. 240กรุงเทพมหานคร: เรียนเชิญผู้พิการที่สามารถเดินได้สมัครงานค่ะ โดย เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด 20 เมษายน 2561 หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561