ข้อมูลรับคนพิการทำงาน หน้า 15

 1. 211นนทบุรี: รับสมัครงาน โดย COMPANY1357 23 เมษายน 2562 หมดเขต 31 พฤษภาคม 2562
 2. 212กรุงเทพมหานคร: สวนสยาม(ทะเลกรุงเทพ) พื้นที่ทำงาน มีนบุรี รามอินทร... โดย บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 23 เมษายน 2562 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562
 3. 213กรุงเทพมหานคร: รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน / ธุรการ โดย เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด 9 เมษายน 2562 หมดเขต 1 พฤษภาคม 2563
 4. 214นครปฐม: รับสมัครผู้พิการ โดย บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สามพราน) 28 มีนาคม 2562 หมดเขต 31 พฤษภาคม 2562
 5. 215กรุงเทพมหานคร: ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน โดย บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 21 มีนาคม 2562 หมดเขต 21 เมษายน 2562
 6. 216ฉะเชิงเทรา: รับสมัครงาน (คนพิการ) 2 อัตรา โดย บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 21 มีนาคม 2562 หมดเขต 15 พฤษภาคม 2562
 7. 217กรุงเทพมหานคร: รับสมัครผู้พิการทางการได้ยิน ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟขนมไ... โดย iberry homemade Co.,Ltd 21 มีนาคม 2562 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562
 8. 218กรุงเทพมหานคร: ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงาน โดย บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด 19 มีนาคม 2562 หมดเขต 30 542
 9. 219ปทุมธานี: รับสมัครผู้พิการด่วน โดย ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 30 542
 10. 220กรุงเทพมหานคร: เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตรนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพน... โดย บริษัทเจมาทร์ทโมบายจำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 30 542
 11. 221นครปฐม: รับสมัครผู้พิการ โดย บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สามพราน) 20 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 31 ตุลาคม 2562
 12. 222ราชบุรี: รับสมัครผู้พิการ โดย บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด 4 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 30 542
 13. 223กรุงเทพมหานคร: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด มหาชน รับสมัครคนพิการ ตำแ... โดย อาร์ ซี แอล จำกัด มหาชน 1 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
 14. 224กรุงเทพมหานคร: บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด มหาชน รับสมัครคนพิการ ตำแ... โดย อาร์ ซี แอล จำกัด มหาชน 1 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
 15. 225กรุงเทพมหานคร: รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าจำนวนมาก (สำหรับผู้พิกา... โดย เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 กุมภาพันธ์ 2562 หมดเขต 31 มีนาคม 2562