เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่ง ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป (Operator) : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

16 มกราคม 2567

ประเภทงาน

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์

ตำแหน่ง

ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป (Operator)

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันหยุดพักผ่อน งาน Staff Party ห้องน้ำ

วันหมดเขตรับสมัคร

29 กุมภาพันธ์ 2567

ลักษณะงาน

1. สามารถให้บริการงานบริหารงานทั่วไปทั้งในเวลาและนอกเวลาในวันทำการของสถาบันฯ

2. ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการใช้โทรศัพท์ของสถาบันฯ

3. ดำเนินการต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันฯ แก่ผู้ที่มาติดต่อ

4. ช่วยดำเนินการประสานงานจดหมายหรือหนังสือต่าง ๆ ที่ส่งจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

5. ลงเลขที่เอกสารรับในระบบสารบรรณ และดำเนินการส่งไปรษณีย์ประจำวัน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • 1. คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 • 2. เพศ ชาย-หญิง
 • 3. อายุระหว่าง 23-50 ปี
 • 4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
 • 6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • 7. มีทัศนคติดี มีใจรักบริการ และอดทนต่อแรงกดดันได้

อายุ

23-50 ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุง

อีเมล์

wiporn@hii.or.th

โทรศัพท์

021580901 ต่อ 3214

ผู้ติดต่อ

นางสาววิภร มักสุขเสริม

โลโก้

โลโก้ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...