9 มิถุนายน 2563

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

9 มิถุนายน 2563

ประเภทงาน

คอมพิวเตอร์/ICT/โปรแกรมเมอร์/การบริหารระบบ ICT

ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

- บาท

สวัสดิการ

 • 1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3.กองทุนเงินทดแทน
 • 4.กองทุนประกันสังคม
 • 5.จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและ
 • ภายยนอกองค์กร
 • 6.การแข่งขันกีฬาสีภายในเครือโรงพยาบาล
 • 7.ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • 8.โบนัสประจำปี
 • 9.วันหยุดตามประเพณี
 • **มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องน้ำ,ทางลาด,ลิฟต์ เป็นต้น**

วันหมดเขตรับสมัคร

30 กันยายน 2563

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการเขียนหรือพัฒนาเว็บโปรแกรมให้ตรงกับความตรงการของผู้ใช้มีปรัสิทธิภาพและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • 1.มีความสามารถในการใช้ข้อมูล SQL Server, MySQL
 • 2.สามารถเขียนภาษา Asp.net / C#
 • 3.สามารถใช้ Oracle Database ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อายุ

22-30 ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-0227676 ต่อ 1255

อีเมล์

hr.manager@chaophya.com

โทรศัพท์

02-0227676 ต่อ 1255

ผู้ติดต่อ

นางสาวมะลิวัลย์ ลิ้มปิยะไชยพงษ์

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...