22/02/2020

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงาน

อื่นๆ

ตำแหน่ง

แม่บ้านทำความสะอาด

อัตรา/จำนวนคน

2 คน

เงินเดือน

11000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • จัดหาอาหารและที่พัก

วันหมดเขตรับสมัคร

31 มีนาคม 2563

ลักษณะงาน

-การทำความสะอาด

-ล้างจาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6

อายุ

25+ ปี

เพศ

หญิง

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

1 ปี

ความพิการ

พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

Elysian Confinement Center Co., Ltd.

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

489 ถนนศรี นครินทร์ หมทู่ี่ - ตา บล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล์

elysianconfinementcenter@gmail.com

โทรศัพท์

064-9853998

ผู้ติดต่อ

Annie Lim แอนนี่

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...