รับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน ธุรการ : กรุงเทพฯ

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

24 เมษายน 2556

ประเภทงาน

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์

ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

- บาท

สวัสดิการ

 • 1. โบนัส 3 ครั้ง / ปี
 • 2. ค่ารักษาพยาบาล
 • 3. ประกันสุขภาพ
 • 4 .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. เครื่องแบบพนักงาน (ในส่วนโรงงาน)
 • 6. รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทตามอายุงาน
 • 7. การจัดงานปีใหม่หรือการท่องเที่ยวประจำปี
 • 8. Sport Day
 • 9. รถรับ-ส่งพนักงาน (ในส่วนโรงงาน)
 • 10. เงินชดเชย/ เงินช่วยเหลือการเดินทาง
 • 11.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน
 • 12. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 13. เงินกู้ฉุกเฉินฯลฯ

วันหมดเขตรับสมัคร

31 พฤษภาคม 2556

ลักษณะงาน

งานด้านทางธุรการ งานเอกสาร การรับโทรศัพท์ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ทำงาน : ถนนศรีนครินทร์ ทำงาน 5 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • 1.อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • 2. การศึกษา : ม.6-ปริญาญาตรี
 • 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์
 • 4. มีบุคลิกภาพดี สามารถพบปะบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • 5. มีความอดทนในการทำงาน และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี

อายุ

18-30 ปี

เพศ

หญิง

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

1 ปี

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

อีเมล์

sutep@sherwood.co.th

โทรศัพท์

023202288

แฟกซ์

023202670

ผู้ติดต่อ

Mr.sutep Peargcharoen

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...