รับสมัครคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

19 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภทงาน

อื่นๆ

ตำแหน่ง

พนักงานจัดเก็บข้อมูล/ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

อัตรา/จำนวนคน

2 คน

เงินเดือน

9000ขึ้นไป บาท

สวัสดิการ

 • เงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท/ 10,650 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา)
 • มีการขึ้นเงินเดือนประจำปีและเงินรางวัลประจำปี 1-2 เท่า
 • สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย และบิดา-มารดา รวมกันในวงเงินปีละ 30,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในกรณีที่ทำงานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี
 • เงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 • เงินตอบแทนพิเศษเมื่อพ้นจากงาน
 • วันลากิจและลาป่วยตามที่สำนักงานกำหนดสิทธิการลาพักผ่อนประจำปี

วันหมดเขตรับสมัคร

28 มีนาคม 2556

ลักษณะงาน

จัดเก็บเอกสาร

scanเอกสาร

บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน มีใจรักในงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อายุ

18-35 ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

อีเมล์

benjayan@sec.or.th

โทรศัพท์

026959990

แฟกซ์

026959991

ผู้ติดต่อ

เบญจญาณี คณากรเจริญสุข

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...