ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 9

 1. 121คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ... 2898/0 28/05/2562
 2. 122คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งาน... 2718/0 28/05/2562
 3. 123คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน ธุรการ เอกสาร คอม... 2474/0 28/05/2562
 4. 124คนพิการทางด้านออทิสติก (ทำงานได้ปกติ) ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อ... 2341/0 28/05/2562
 5. 125คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านสโตร์ : บางนา กทม... 2909/0 9/05/2562
 6. 126คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาขาด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านรา... 3088/0 7/05/2562
 7. 127คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ กราฟฟิก ... 2776/0 30/04/2562
 8. 128คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการงานทางด้านเอกสาร ... 2894/0 30/04/2562
 9. 129คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดแพร... 2576/0 22/04/2562
 10. 130คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 2686/0 22/04/2562
 11. 131คนพิการออทิสติกต้องการทำงานในหาดใหญ่ จ.สงขลา 2361/0 22/04/2562
 12. 132คนพิการทางด้านออทิสติกต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หาดใหญ่ สงขลา 3473/0 5/03/2562
 13. 133คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบริการลูก... 3646/0 5/03/2562
 14. 134คนพิการต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุพรรณบุรี 3519/0 5/03/2562
 15. 135คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิม... 3556/0 5/03/2562