ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 9

 1. 121คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ปทุมธา... 2704/0 7/06/2562
 2. 122คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ... 2977/0 28/05/2562
 3. 123คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งาน... 2785/0 28/05/2562
 4. 124คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน ธุรการ เอกสาร คอม... 2556/0 28/05/2562
 5. 125คนพิการทางด้านออทิสติก (ทำงานได้ปกติ) ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อ... 2397/0 28/05/2562
 6. 126คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านสโตร์ : บางนา กทม... 2989/0 9/05/2562
 7. 127คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาขาด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านรา... 3157/0 7/05/2562
 8. 128คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ กราฟฟิก ... 2836/0 30/04/2562
 9. 129คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการงานทางด้านเอกสาร ... 2972/0 30/04/2562
 10. 130คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดแพร... 2641/0 22/04/2562
 11. 131คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 2756/0 22/04/2562
 12. 132คนพิการออทิสติกต้องการทำงานในหาดใหญ่ จ.สงขลา 2420/0 22/04/2562
 13. 133คนพิการทางด้านออทิสติกต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หาดใหญ่ สงขลา 3524/0 5/03/2562
 14. 134คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบริการลูก... 3707/0 5/03/2562
 15. 135คนพิการต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุพรรณบุรี 3583/0 5/03/2562