ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 8

 1. 106คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย... 2396/0 23/08/2562
 2. 107คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ Graphic Desig... 2484/0 23/08/2562
 3. 108คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งาน... 2606/0 23/08/2562
 4. 109คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 2831/0 25/07/2562
 5. 110คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร :... 2719/0 15/07/2562
 6. 111คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประสานงาน ... 2564/0 15/07/2562
 7. 112คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการงานด้านบัญชี ในเขตพื้นที่สมุทรส... 2376/0 15/07/2562
 8. 113คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอ... 3112/0 25/06/2562
 9. 114คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียน... 2731/0 25/06/2562
 10. 115คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำง... 2888/0 12/06/2562
 11. 116คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ... 2884/0 10/06/2562
 12. 117คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเ... 2829/0 10/06/2562
 13. 118คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 3816/0 7/06/2562
 14. 119คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ Admi... 2735/0 7/06/2562
 15. 120คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 2764/0 7/06/2562