ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 8

 1. 106คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ Graphic Desig... 2425/0 23/08/2562
 2. 107คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งาน... 2540/0 23/08/2562
 3. 108คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี 2759/0 25/07/2562
 4. 109คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร :... 2652/0 15/07/2562
 5. 110คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ/ประสานงาน ... 2492/0 15/07/2562
 6. 111คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการงานด้านบัญชี ในเขตพื้นที่สมุทรส... 2304/0 15/07/2562
 7. 112คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอ... 3017/0 25/06/2562
 8. 113คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียน... 2656/0 25/06/2562
 9. 114คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำง... 2823/0 12/06/2562
 10. 115คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ... 2814/0 10/06/2562
 11. 116คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเ... 2749/0 10/06/2562
 12. 117คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 3744/0 7/06/2562
 13. 118คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ Admi... 2676/0 7/06/2562
 14. 119คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 2696/0 7/06/2562
 15. 120คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ปทุมธา... 2629/0 7/06/2562