ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการทำงาน(... 4339/0 20/08/2556
 2. 77สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครคนพิก... 4042/0 20/08/2556
 3. 78เชิญคนตาบอด(หญิง)สมัครงาน...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (26-30 ส... 3441/0 15/08/2556
 4. 79ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับสมัครคนพิการทำงาน ... 4214/0 8/08/2556
 5. 80เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5-20 ส.ค. 56) 3615/0 2/08/2556
 6. 81เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมสรรพากร (1-22 ส.ค. 56) 3940/0 31/07/2556
 7. 82เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง(เขตพื้นที่) (24 ก.ค.-7 ส.... 2967/0 29/07/2556
 8. 83ประกาศสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง สมัครภายในวันนี้(25 มิ.... 3143/0 25/06/2556
 9. 84ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมธนารักษ์ (26 มิ.ย.- 9... 4077/0 21/06/2556
 10. 85ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงยุติธรรม 5117/0 8/05/2556
 11. 86ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง 4160/0 29/04/2556
 12. 87ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า 5902/0 3/04/2556
 13. 88ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 2936/0 12/03/2556
 14. 89เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5827/0 19/02/2556
 15. 90เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4063/0 13/02/2556