ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 2171/0 21/01/2563
 2. 77คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 2195/0 21/01/2563
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 2233/0 21/01/2563
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 1860/0 6/01/2563
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 1761/0 6/01/2563
 6. 81คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 1387/0 6/01/2563
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 1510/0 6/01/2563
 8. 83คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 2548/0 21/11/2562
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 2536/0 21/11/2562
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 2474/0 21/11/2562
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 2371/0 21/11/2562
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 2550/0 21/11/2562
 13. 88คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 2848/0 6/11/2562
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 2567/0 6/11/2562
 15. 90คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 2288/0 6/11/2562