ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์หรือตามคว... 1929/0 7/04/2563
 2. 77คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 2735/0 21/01/2563
 3. 78คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 2339/0 21/01/2563
 4. 79คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 2362/0 21/01/2563
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 2430/0 21/01/2563
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 2035/0 6/01/2563
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 1934/0 6/01/2563
 8. 83คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 1562/0 6/01/2563
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 1689/0 6/01/2563
 10. 85คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 2750/0 21/11/2562
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 2769/0 21/11/2562
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 2651/0 21/11/2562
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 2564/0 21/11/2562
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 2736/0 21/11/2562
 15. 90คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 3029/0 6/11/2562