ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 2611/0 21/01/2563
 2. 77คนพิการต้องการงานตามความเหมาะสม งานประจำหรืองานราชการ : ยะลา 2226/0 21/01/2563
 3. 78คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ : ชลบุรี 2246/0 21/01/2563
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน O... 2298/0 21/01/2563
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : พื้นท... 1911/0 6/01/2563
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม/ค่าจ้าง... 1819/0 6/01/2563
 7. 82คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนลาง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 1427/0 6/01/2563
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บ่อวิน-... 1555/0 6/01/2563
 9. 84คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 2600/0 21/11/2562
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 2597/0 21/11/2562
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 2525/0 21/11/2562
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 2419/0 21/11/2562
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 2601/0 21/11/2562
 14. 89คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 2897/0 6/11/2562
 15. 90คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 2619/0 6/11/2562