ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 460/0 9/09/2563
 2. 77เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 318/0 9/09/2563
 3. 78เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 419/0 1/09/2563
 4. 79เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 698/0 1/09/2563
 5. 80เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 421/0 25/08/2563
 6. 81เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 382/0 25/08/2563
 7. 82เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 490/0 24/08/2563
 8. 83เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป/... 392/0 24/08/2563
 9. 84เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกขยะรีไซ... 352/0 24/08/2563
 10. 85เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป... 426/0 19/08/2563
 11. 86เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้า... 387/0 19/08/2563
 12. 87เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจัก... 387/0 18/08/2563
 13. 88เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บ้านบึง ชลบุรี 279/0 17/08/2563
 14. 89เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ธัญบุรี ปทุมธาน... 354/0 14/08/2563
 15. 90เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บึงกุ่ม กทม. 278/0 14/08/2563