ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางนา... 932/0 4/01/2564
 2. 77เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร... 1050/0 4/01/2564
 3. 78เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ท... 802/0 24/12/2563
 4. 79เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทพความสะอาดภาชนะ ... 831/0 24/12/2563
 5. 80เชิญคนพิการช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Telesales :... 717/0 24/12/2563
 6. 81เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 881/0 8/12/2563
 7. 82เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ / ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำ... 1115/0 30/11/2563
 8. 83เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ... 1069/0 30/11/2563
 9. 84เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เม... 1013/0 23/11/2563
 10. 85เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1163/0 23/11/2563
 11. 86เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1086/0 23/11/2563
 12. 87เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 923/0 16/11/2563
 13. 88เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 994/0 16/11/2563
 14. 89เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 1033/0 11/11/2563
 15. 90เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1186/0 11/11/2563