ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 628/0 8/12/2563
 2. 77เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ / ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำ... 808/0 30/11/2563
 3. 78เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ... 762/0 30/11/2563
 4. 79เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เม... 697/0 23/11/2563
 5. 80เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 729/0 23/11/2563
 6. 81เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 791/0 23/11/2563
 7. 82เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 627/0 16/11/2563
 8. 83เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 699/0 16/11/2563
 9. 84เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 713/0 11/11/2563
 10. 85เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 751/0 11/11/2563
 11. 86เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรกา... 609/0 9/11/2563
 12. 87เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 831/0 9/11/2563
 13. 88เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงาน :... 713/0 3/11/2563
 14. 89เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 693/0 29/10/2563
 15. 90เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 716/0 28/10/2563