ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บาง... 1220/0 10/10/2560
 2. 77คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านการเกษตรหรืองานราชการ : ช... 1146/0 10/10/2560
 3. 78เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่ว... 1121/0 10/10/2560
 4. 79เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก!!! : ประเวศ... 1134/0 9/10/2560
 5. 80เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน : บึงกุ่ม กทม. 868/0 6/10/2560
 6. 81เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า : บา... 689/0 6/10/2560
 7. 82เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 911/0 6/10/2560
 8. 83เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วังทองหลาง กทม. 923/0 6/10/2560
 9. 84เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/เขีย... 1060/0 3/10/2560
 10. 85เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสัมพ... 897/0 3/10/2560
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านพนักงานทั่วไป หรื... 1437/0 3/10/2560
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย (แขน/ขา สั้น) ต้องการงานตามความเหมาะสม : พ... 1369/0 2/10/2560
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอีเข็น ต้องการงานทางด้านออกแบบ Art ... 1216/0 2/10/2560
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานธุรการ เอกสารหร... 1325/0 28/09/2560
 15. 90คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอ... 1324/0 27/09/2560