ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 434/0 1/02/2564
 2. 77คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 362/0 1/02/2564
 3. 78เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 413/0 1/02/2564
 4. 79เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 348/0 28/01/2564
 5. 80เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 419/0 28/01/2564
 6. 81เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 335/0 28/01/2564
 7. 82เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 397/0 28/01/2564
 8. 83เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า จ... 264/0 28/01/2564
 9. 84เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ทำบัญชี : พระนครศ... 324/0 28/01/2564
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 450/0 18/01/2564
 11. 86เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 552/0 6/01/2564
 12. 87คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 383/0 6/01/2564
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 442/0 6/01/2564
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 449/0 6/01/2564
 15. 90คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 397/0 6/01/2564