ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ โปรแกรมเมอร์ Adm... 951/0 1/02/2560
 2. 77คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานต่างๆที่เ... 1018/0 1/02/2560
 3. 78คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไ... 834/0 1/02/2560
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสมต่... 815/0 1/02/2560
 5. 80เชิญคนพิการ เข้าทำงานตามความเหมาะสมของความพิการ : บางนา-ตราด สมุ... 1315/1 31/01/2560
 6. 81เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1059/0 31/01/2560
 7. 82เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 946/0 31/01/2560
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 898/0 25/01/2560
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 789/0 25/01/2560
 10. 85เชิญคนพิการทางการได้ยิน(ข้างเดียว) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุค... 926/0 25/01/2560
 11. 86คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านพนักงานฝ่ายผ... 639/0 25/01/2560
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป... 731/0 25/01/2560
 13. 88เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งธุรการประสานงาน : คันนาย... 945/1 24/01/2560
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป... 794/0 23/01/2560
 15. 90เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 1214/1 19/01/2560