ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงาน :... 399/0 3/11/2563
 2. 77เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 803/0 2/11/2563
 3. 78คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 376/0 2/11/2563
 4. 79คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม... 327/0 2/11/2563
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรือง... 255/0 2/11/2563
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเห... 346/0 2/11/2563
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะ... 263/0 2/11/2563
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตา... 253/0 2/11/2563
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ :... 250/0 2/11/2563
 10. 85คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 241/0 2/11/2563
 11. 86คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 286/0 2/11/2563
 12. 87เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 357/0 29/10/2563
 13. 88เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 389/0 28/10/2563
 14. 89เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 319/0 26/10/2563
 15. 90เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 235/0 26/10/2563