ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 1570/0 13/02/2561
 2. 77เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง : บางนา กทม. 1751/0 13/02/2561
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 1658/0 30/01/2561
 4. 79คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1471/0 30/01/2561
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 2043/0 29/01/2561
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 2404/1 29/01/2561
 7. 82เชิญคนพิการที่สามารถ-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริก... 2929/0 29/01/2561
 8. 83เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 3027/0 29/01/2561
 9. 84เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 3052/0 26/01/2561
 10. 85เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค : สมุทรสาคร 2905/0 23/01/2561
 11. 86เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : บ... 2895/0 23/01/2561
 12. 87เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุร... 3212/4 23/01/2561
 13. 88เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 2707/1 23/01/2561
 14. 89เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 3298/0 22/01/2561
 15. 90เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตามความสามารถและความ... 2558/0 19/01/2561