ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 514/0 15/02/2564
 2. 77เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 708/0 9/02/2564
 3. 78เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 678/0 8/02/2564
 4. 79เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 629/0 4/02/2564
 5. 80เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 572/0 3/02/2564
 6. 81เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 598/0 2/02/2564
 7. 82เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 563/0 1/02/2564
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 800/0 1/02/2564
 9. 84คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 723/0 1/02/2564
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 760/0 1/02/2564
 11. 86คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 588/0 1/02/2564
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 727/0 1/02/2564
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 600/0 1/02/2564
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 499/0 1/02/2564
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 582/0 1/02/2564