ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 1506/3 17/05/2561
 2. 77เชิญคนพิการที่เดินทางมาทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 1276/0 15/05/2561
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 1404/0 15/05/2561
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 1427/0 15/05/2561
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1491/0 8/05/2561
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1444/0 8/05/2561
 7. 82คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 1478/0 8/05/2561
 8. 83คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 1402/0 7/05/2561
 9. 84เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 2082/1 7/05/2561
 10. 85เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปทุม... 1715/2 7/05/2561
 11. 86เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลัก... 1371/0 7/05/2561
 12. 87เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรว... 1588/1 7/05/2561
 13. 88เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 3874/0 3/05/2561
 14. 89เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 1601/0 23/04/2561
 15. 90เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 2039/0 23/04/2561