ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 2077/0 2/08/2561
 2. 77คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 1766/0 25/07/2561
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 1777/0 25/07/2561
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 1761/0 25/07/2561
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1873/0 23/07/2561
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1720/0 23/07/2561
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 1654/0 23/07/2561
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 1559/0 23/07/2561
 9. 84คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 1769/0 23/07/2561
 10. 85คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. 1501/0 23/07/2561
 11. 86เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 2820/4 17/07/2561
 12. 87เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 2581/0 17/07/2561
 13. 88เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางพ... 2607/0 17/07/2561
 14. 89เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 2628/0 17/07/2561
 15. 90เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1690/0 11/07/2561