ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1465/0 30/01/2561
 2. 77คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 2026/0 29/01/2561
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 2373/1 29/01/2561
 4. 79เชิญคนพิการที่สามารถ-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริก... 2904/0 29/01/2561
 5. 80เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 3007/0 29/01/2561
 6. 81เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 3032/0 26/01/2561
 7. 82เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค : สมุทรสาคร 2880/0 23/01/2561
 8. 83เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : บ... 2874/0 23/01/2561
 9. 84เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุร... 3191/4 23/01/2561
 10. 85เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 2687/1 23/01/2561
 11. 86เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 3275/0 22/01/2561
 12. 87เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตามความสามารถและความ... 2547/0 19/01/2561
 13. 88เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงานกับโรงพยาบาลวิภาวดี 3360/1 17/01/2561
 14. 89คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 2273/0 11/01/2561
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 3547/0 11/01/2561