ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 1752/0 8/08/2561
 2. 77เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 2350/0 8/08/2561
 3. 78เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 2694/0 2/08/2561
 4. 79เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 2137/0 2/08/2561
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 1812/0 25/07/2561
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 1822/0 25/07/2561
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 1793/0 25/07/2561
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1905/0 23/07/2561
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1753/0 23/07/2561
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 1686/0 23/07/2561
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 1591/0 23/07/2561
 12. 87คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 1807/0 23/07/2561
 13. 88คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. 1518/0 23/07/2561
 14. 89เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 2893/4 17/07/2561
 15. 90เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 2641/0 17/07/2561