ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตามความเหมาะ... 474/0 12/10/2563
 2. 77เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร/แม่บ้... 288/0 12/10/2563
 3. 78เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 352/0 12/10/2563
 4. 79เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ กท... 364/0 6/10/2563
 5. 80คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเ... 380/0 30/09/2563
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 335/0 30/09/2563
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประส... 227/0 30/09/2563
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 287/0 30/09/2563
 9. 84คนพิการที่สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป : สมุทร... 260/0 30/09/2563
 10. 85คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือตามความเหม... 199/0 30/09/2563
 11. 86คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สวนหลว... 170/0 30/09/2563
 12. 87คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานหรือตามค... 228/0 30/09/2563
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น เข้าทำงานตำแหน่งเอกสาร หรือความเ... 152/0 30/09/2563
 14. 89คนพิการทางการได้ยินต้องการงานธุรการหรืองานตามความเหมาะสม 239/0 30/09/2563
 15. 90เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 373/0 29/09/2563