ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 6

 1. 76คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 1585/0 23/11/2560
 2. 77คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 1663/0 23/11/2560
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 1606/0 23/11/2560
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 1778/0 20/11/2560
 5. 80คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 1569/0 20/11/2560
 6. 81คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 1534/0 20/11/2560
 7. 82คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1559/0 20/11/2560
 8. 83คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 1321/0 20/11/2560
 9. 84คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์งานรับโทรศัพท์... 969/0 20/11/2560
 10. 85คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานด้านธุรการ งานเอกสาร : บ... 972/0 20/11/2560
 11. 86เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน : MBK ปทุมวัน 1601/0 16/11/2560
 12. 87เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางบ่อ สมุทรปราการ 1471/0 16/11/2560
 13. 88เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1577/0 15/11/2560
 14. 89เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1739/0 14/11/2560
 15. 90เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานซักรีด/แม่บ้าน : โรงแรมเซ็นท... 1456/0 10/11/2560