ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับ... 5867/0 28/03/2559
 2. 62เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) : ก... 4297/0 22/03/2559
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรม... 5690/0 22/03/2559
 4. 64เชิญคนพิการ เข้าทำงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน : กระบี่ 4948/0 13/01/2559
 5. 65เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)... 4336/0 22/12/2558
 6. 66เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 3952/0 22/12/2558
 7. 67เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต : สำนักงานสรรพสา... 3667/0 11/08/2558
 8. 68เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรั... 3697/0 16/07/2558
 9. 69กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญช... 3555/1 21/05/2558
 10. 70กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต (คนพ... 3263/0 21/05/2558
 11. 71เชิญผู้พิการเข้าทำงาน สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ...ตำแหน่ง พน... 3648/0 25/02/2557
 12. 72 กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 1 อัตรา ... 4992/0 29/10/2556
 13. 73เปิดรับสมัครคนพิการทำงาน...กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ... 3734/0 11/10/2556
 14. 74มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครคนพ... 4335/0 8/10/2556
 15. 75เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2-20 ก.... 4388/0 22/08/2556