ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร... 750/0 22/07/2563
 2. 62เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร... 855/0 1/07/2563
 3. 63คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : เ... 1349/0 8/06/2563
 4. 64คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการงานคอมพิวเตอร์ งานสอน หรืองาน... 1109/0 8/06/2563
 5. 65คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามค... 1652/0 8/05/2563
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคอมพิวเตอร์หรืองานตามควา... 1919/0 28/04/2563
 7. 67คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ หรืองานตามความเหมาะสม :... 1768/0 28/04/2563
 8. 68คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานเอกสาร งานขาย หรืองานตา... 1629/0 28/04/2563
 9. 69คนพิการนั่งรถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : ห้วยขวาง กทม. 1722/0 28/04/2563
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานตามความ... 1831/0 27/04/2563
 11. 71คนพิการทางร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ บุคคล : ชลบุรี 1803/0 27/04/2563
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในจังหวัดอุบลราชธานี 1616/0 27/04/2563
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ประชา... 1797/0 27/04/2563
 14. 74คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สมุทรสาคร 1819/0 7/04/2563
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์หรือตามคว... 1821/0 7/04/2563