ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร... 681/0 1/07/2563
 2. 62คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : เ... 1147/0 8/06/2563
 3. 63คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการงานคอมพิวเตอร์ งานสอน หรืองาน... 926/0 8/06/2563
 4. 64คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามค... 1500/0 8/05/2563
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคอมพิวเตอร์หรืองานตามควา... 1757/0 28/04/2563
 6. 66คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ หรืองานตามความเหมาะสม :... 1635/0 28/04/2563
 7. 67คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานเอกสาร งานขาย หรืองานตา... 1490/0 28/04/2563
 8. 68คนพิการนั่งรถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : ห้วยขวาง กทม. 1567/0 28/04/2563
 9. 69คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานตามความ... 1677/0 27/04/2563
 10. 70คนพิการทางร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ บุคคล : ชลบุรี 1663/0 27/04/2563
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในจังหวัดอุบลราชธานี 1495/0 27/04/2563
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ประชา... 1677/0 27/04/2563
 13. 73คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สมุทรสาคร 1686/0 7/04/2563
 14. 74คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์หรือตามคว... 1718/0 7/04/2563
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ ... 2515/0 21/01/2563