ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 886/0 22/07/2563
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร... 859/0 22/07/2563
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร... 951/0 1/07/2563
 4. 64คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : เ... 1480/0 8/06/2563
 5. 65คนพิการทางด้านสายตาเลือนราง ต้องการงานคอมพิวเตอร์ งานสอน หรืองาน... 1203/0 8/06/2563
 6. 66คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามค... 1773/0 8/05/2563
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานคอมพิวเตอร์หรืองานตามควา... 2042/0 28/04/2563
 8. 68คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานรับ-ส่งของ หรืองานตามความเหมาะสม :... 1844/0 28/04/2563
 9. 69คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานเอกสาร งานขาย หรืองานตา... 1763/0 28/04/2563
 10. 70คนพิการนั่งรถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : ห้วยขวาง กทม. 1843/0 28/04/2563
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานตามความ... 1948/0 27/04/2563
 12. 72คนพิการทางร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ บุคคล : ชลบุรี 1899/0 27/04/2563
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในจังหวัดอุบลราชธานี 1725/0 27/04/2563
 14. 74คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ประชา... 1897/0 27/04/2563
 15. 75คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สมุทรสาคร 1923/0 7/04/2563