ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปากเก... 274/0 16/10/2563
 2. 62เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตามความเหมาะ... 501/0 12/10/2563
 3. 63เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร/แม่บ้... 305/0 12/10/2563
 4. 64เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 376/0 12/10/2563
 5. 65เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ กท... 384/0 6/10/2563
 6. 66เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 400/0 29/09/2563
 7. 67เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำสำนั... 404/0 29/09/2563
 8. 68เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมือ... 375/0 25/09/2563
 9. 69เชิญคนพิการเดินได้ สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วั... 346/0 25/09/2563
 10. 70เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : กระ... 314/0 23/09/2563
 11. 71เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเ... 315/0 23/09/2563
 12. 72เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 365/0 21/09/2563
 13. 73เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา... 368/0 21/09/2563
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 425/0 11/09/2563
 15. 75เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 342/0 11/09/2563