ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 1187/0 8/02/2564
 2. 62เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 1070/0 4/02/2564
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 1045/0 3/02/2564
 4. 64เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 1036/0 2/02/2564
 5. 65เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 972/0 1/02/2564
 6. 66เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 1013/0 1/02/2564
 7. 67เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 985/0 28/01/2564
 8. 68เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1025/0 28/01/2564
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 857/0 28/01/2564
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 880/0 28/01/2564
 11. 71เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า จ... 787/0 28/01/2564
 12. 72เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ทำบัญชี : พระนครศ... 820/0 28/01/2564
 13. 73เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 1153/0 6/01/2564
 14. 74เชิญคนพิการเข้าทำงานกับ MR.D.I.Y. ในสาขาทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก 1754/0 4/01/2564
 15. 75เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ป... 800/0 4/01/2564