ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1934/0 11/06/2561
 2. 62เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 1502/5 11/06/2561
 3. 63เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน call cente... 1497/0 4/06/2561
 4. 64เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1544/2 4/06/2561
 5. 65เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 1405/0 4/06/2561
 6. 66เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับคว... 1622/4 28/05/2561
 7. 67เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1564/1 28/05/2561
 8. 68เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 1716/0 25/05/2561
 9. 69เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : โรงพยาบาลยันฮี 1542/0 25/05/2561
 10. 70เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนนทบุรี 1429/0 25/05/2561
 11. 71เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล : หาดใหญ่ สงข... 1341/0 25/05/2561
 12. 72คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 1512/0 21/05/2561
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 1111/0 21/05/2561
 14. 74คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 1320/0 21/05/2561
 15. 75เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 1220/0 18/05/2561