ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางเข... 858/0 16/02/2560
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 811/0 16/02/2560
 3. 63คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้าน Operator / ... 690/0 16/02/2560
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ จัดซื้อจัด... 717/0 16/02/2560
 5. 65คนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบาริสต้า : บางกอกน้อย... 874/0 14/02/2560
 6. 66เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 1009/0 14/02/2560
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานอนุมัติสินเ... 1105/0 9/02/2560
 8. 68เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : สมุทรสาคร 928/2 7/02/2560
 9. 69เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ลาดพร้าว กทม. 862/0 7/02/2560
 10. 70เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ : นนทบุร... 847/0 7/02/2560
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล... 1188/0 2/02/2560
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอม/ งานช่างต่า... 969/0 2/02/2560
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 1032/0 2/02/2560
 14. 74คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 921/0 2/02/2560
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 892/0 2/02/2560