ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 1623/0 26/02/2561
 2. 62เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สามเสนใน... 1922/0 26/02/2561
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานดูแลสถานที่ในโรงพยาบา... 1764/0 26/02/2561
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางพลี ... 1271/0 21/02/2561
 5. 65คนพิการทำงานร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที... 1357/0 21/02/2561
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์... 1186/0 21/02/2561
 7. 67คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 1228/0 21/02/2561
 8. 68เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... 1257/0 19/02/2561
 9. 69เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม. 2596/1 15/02/2561
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1701/0 13/02/2561
 11. 71เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 1553/0 13/02/2561
 12. 72เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง : บางนา กทม. 1736/0 13/02/2561
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 1648/0 30/01/2561
 14. 74คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1465/0 30/01/2561
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 2023/0 29/01/2561