ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 1465/0 30/03/2560
 2. 62คนพิการนั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ : พัทยา 1293/0 30/03/2560
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน... 1332/0 30/03/2560
 4. 64คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : เมืองชล... 1483/0 27/03/2560
 5. 65คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต : ป... 1454/0 27/03/2560
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 1549/0 24/03/2560
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 1266/0 24/03/2560
 8. 68เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ลาดกระบัง กทม. 1681/3 22/03/2560
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั... 2063/0 22/03/2560
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ... 1406/0 22/03/2560
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ บรรณา... 1399/0 21/03/2560
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปตามความเหมาะสม : อ... 1419/0 21/03/2560
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรือตามความเหมาะ... 1377/0 21/03/2560
 14. 74คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานทรัพย... 1090/0 21/03/2560
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-รถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : พิษณุโลก 866/0 21/03/2560