ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 794/0 25/01/2560
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 679/0 25/01/2560
 3. 63เชิญคนพิการทางการได้ยิน(ข้างเดียว) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุค... 800/0 25/01/2560
 4. 64คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านพนักงานฝ่ายผ... 544/0 25/01/2560
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป... 618/0 25/01/2560
 6. 66เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งธุรการประสานงาน : คันนาย... 788/1 24/01/2560
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป... 684/0 23/01/2560
 8. 68เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : นนทบุรี 1078/1 19/01/2560
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / ได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรกา... 1025/0 19/01/2560
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเ... 842/1 19/01/2560
 11. 71เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 881/0 19/01/2560
 12. 72เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 988/0 16/01/2560
 13. 73เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลั... 1066/0 13/01/2560
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานไอทีซัพพอร์ต : ... 1007/0 12/01/2560
 15. 75เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คันนายาว กทม. 1002/0 12/01/2560