ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย (มือซ้ายผิดรูป) ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเ... 1148/0 1/11/2560
 2. 62เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการคีย์ข้อมูล : ... 1659/0 19/10/2560
 3. 63คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นครศรีธรรมราช 1093/0 18/10/2560
 4. 64คนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 1190/0 18/10/2560
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 1173/0 18/10/2560
 6. 66คนพิการทางการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) ต้องการงานธุรการ / เอกสาร : สิง... 999/0 18/10/2560
 7. 67เชิญคนพิการที่สามารถใช้คอมเบื้องต้นได้ เข้าทำงานตำแหน่งนักเขียนโ... 1219/0 18/10/2560
 8. 68เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่ง คนสวน : จตุจัก... 911/0 18/10/2560
 9. 69เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : คลองสาน กทม. 866/0 18/10/2560
 10. 70เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานผ่ายผลิต : พระขโน... 960/0 18/10/2560
 11. 71เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างจิวเวลรี่ :... 872/0 17/10/2560
 12. 72เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลา... 898/0 17/10/2560
 13. 73เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 1869/0 11/10/2560
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ... 948/0 11/10/2560
 15. 75คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานที่เหมาะสม : วุฒากา... 1309/0 10/10/2560