ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทพความสะอาดภาชนะ ... 252/0 24/12/2563
 2. 62เชิญคนพิการช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Telesales :... 263/0 24/12/2563
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 370/0 8/12/2563
 4. 64เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ / ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำ... 469/0 30/11/2563
 5. 65เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ... 422/0 30/11/2563
 6. 66รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 904/0 24/11/2563
 7. 67เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เม... 347/0 23/11/2563
 8. 68เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 357/0 23/11/2563
 9. 69เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 410/0 23/11/2563
 10. 70เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 303/0 16/11/2563
 11. 71เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 336/0 16/11/2563
 12. 72เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 384/0 11/11/2563
 13. 73เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 407/0 11/11/2563
 14. 74เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรกา... 293/0 9/11/2563
 15. 75เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 361/0 9/11/2563