ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ : หลักสี่ กทม. 1516/0 30/08/2561
 2. 62เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเสมียนแผนกบัญชี : บางพลี สมุทรปราการ 1887/0 30/08/2561
 3. 63เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งบริการด้านการขาย : ปทุมว... 1188/0 30/08/2561
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล รับโทร... 1317/0 29/08/2561
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1332/0 29/08/2561
 6. 66คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT : มหาสาร... 1219/0 29/08/2561
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : อุทัย... 1819/0 29/08/2561
 8. 68เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 2371/4 14/08/2561
 9. 69เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 1803/0 14/08/2561
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 2660/1 8/08/2561
 11. 71เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 2442/0 8/08/2561
 12. 72เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 2520/0 8/08/2561
 13. 73เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 1705/0 8/08/2561
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 2277/0 8/08/2561
 15. 75เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 2610/0 2/08/2561