ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 435/0 16/02/2564
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 517/0 16/02/2564
 3. 63คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 397/0 16/02/2564
 4. 64เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 361/0 15/02/2564
 5. 65เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 551/0 9/02/2564
 6. 66เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 496/0 8/02/2564
 7. 67เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 432/0 4/02/2564
 8. 68เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 411/0 3/02/2564
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 438/0 2/02/2564
 10. 70เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 410/0 1/02/2564
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 587/0 1/02/2564
 12. 72คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 497/0 1/02/2564
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 550/0 1/02/2564
 14. 74คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 401/0 1/02/2564
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 458/0 1/02/2564