ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 890/0 29/08/2560
 2. 62เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน car care : จตุจั... 892/0 29/08/2560
 3. 63เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค : ... 700/0 29/08/2560
 4. 64เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานให้ข้อม... 666/0 29/08/2560
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน งาน... 1200/0 21/08/2560
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี : กทม. 968/0 21/08/2560
 7. 67คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 830/0 21/08/2560
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์ คลังสินค... 945/0 21/08/2560
 9. 69คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 916/0 21/08/2560
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟ... 829/0 21/08/2560
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านกราฟฟิค ถ่ายภาพ... 767/0 21/08/2560
 12. 72คนพิการทางด้านร่าง-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ชล... 796/0 21/08/2560
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย – ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 699/0 21/08/2560
 14. 74เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพ... 1125/0 16/08/2560
 15. 75เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : บางรัก กทม. 996/0 16/08/2560