ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 1068/0 31/03/2564
 2. 62เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1164/0 26/03/2564
 3. 63เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 899/0 26/03/2564
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 3815/0 22/03/2564
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3883/0 22/03/2564
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3909/0 22/03/2564
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3821/0 22/03/2564
 8. 68เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 987/0 19/03/2564
 9. 69เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 914/0 19/03/2564
 10. 70เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 1429/0 10/03/2564
 11. 71เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 992/0 10/03/2564
 12. 72เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 1081/0 9/03/2564
 13. 73เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนน... 967/0 8/03/2564
 14. 74เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตจตุจักร (สามารถทำง... 1101/0 8/03/2564
 15. 75เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สวนหลวง กทม. 826/0 8/03/2564