ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 466/0 19/03/2564
 2. 62เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 823/0 10/03/2564
 3. 63เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 585/0 10/03/2564
 4. 64เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 631/0 9/03/2564
 5. 65เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนน... 556/0 8/03/2564
 6. 66เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตจตุจักร (สามารถทำง... 680/0 8/03/2564
 7. 67เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สวนหลวง กทม. 483/0 8/03/2564
 8. 68เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 592/0 24/02/2564
 9. 69เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 542/0 24/02/2564
 10. 70เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 518/0 24/02/2564
 11. 71คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 908/0 16/02/2564
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 897/0 16/02/2564
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 829/0 16/02/2564
 14. 74คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 912/0 16/02/2564
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 603/0 16/02/2564