ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61เชิญคนพิการทางการสื่อสาร เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ระยอง 1517/0 15/12/2560
 2. 62เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 2195/0 12/12/2560
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้/ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1841/0 8/12/2560
 4. 64เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา :... 1620/0 8/12/2560
 5. 65เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุน... 1144/0 6/12/2560
 6. 66เชิญคนพิการ-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านประจำสำนักงาน ... 977/0 6/12/2560
 7. 67เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1504/0 6/12/2560
 8. 68เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เอกมัย/ทองหล่อ กทม. 1668/0 30/11/2560
 9. 69เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน : บางพลัด กทม... 1498/0 30/11/2560
 10. 70เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : พญาไท 922/0 30/11/2560
 11. 71เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต/ผู... 1103/0 30/11/2560
 12. 72เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยคลังสิน... 1295/0 28/11/2560
 13. 73เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 2625/0 28/11/2560
 14. 74เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน : ฉะ... 1293/0 28/11/2560
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 1533/0 23/11/2560