ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานประชาสัมพันธ์ / โอเปอร์เรเตอร์ : ... 1088/0 7/06/2560
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุ... 983/0 7/06/2560
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง QC Inspector : นิคมอุตสาหกรรมบางกอกฟ... 1641/0 6/06/2560
 4. 64เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 1373/0 6/06/2560
 5. 65เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบุคคล-ส... 1283/0 6/06/2560
 6. 66เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1291/0 6/06/2560
 7. 67เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน... 1448/0 6/06/2560
 8. 68เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการและรับโท... 1250/0 6/06/2560
 9. 69เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ /ได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้... 1819/1 31/05/2560
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบุค... 1366/0 30/05/2560
 11. 71เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 2402/0 25/05/2560
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1687/0 25/05/2560
 13. 73คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 1390/0 25/05/2560
 14. 74คนพิการทางการได้ยินต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1532/0 25/05/2560
 15. 75เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 1701/0 24/05/2560