ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรือง... 219/0 2/11/2563
 2. 62คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเห... 309/0 2/11/2563
 3. 63คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะ... 222/0 2/11/2563
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตา... 217/0 2/11/2563
 5. 65คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ :... 211/0 2/11/2563
 6. 66คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 217/0 2/11/2563
 7. 67คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 247/0 2/11/2563
 8. 68เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 326/0 29/10/2563
 9. 69เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 365/0 28/10/2563
 10. 70เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 298/0 26/10/2563
 11. 71เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 217/0 26/10/2563
 12. 72เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 332/0 19/10/2563
 13. 73เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : พร... 307/0 16/10/2563
 14. 74เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน : MOMO PARADISE 346/0 16/10/2563
 15. 75เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปากเก... 257/0 16/10/2563