ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานตามความเหมาะสม ... 1399/0 30/08/2561
 2. 62เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : พระนคร กทม. 1645/0 30/08/2561
 3. 63เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานทำความสะอาด : วัฒนา กทม. 1920/0 30/08/2561
 4. 64เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ : หลักสี่ กทม. 1558/0 30/08/2561
 5. 65เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเสมียนแผนกบัญชี : บางพลี สมุทรปราการ 1955/0 30/08/2561
 6. 66เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งบริการด้านการขาย : ปทุมว... 1217/0 30/08/2561
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล รับโทร... 1364/0 29/08/2561
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1376/0 29/08/2561
 9. 69คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT : มหาสาร... 1280/0 29/08/2561
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : อุทัย... 1923/0 29/08/2561
 11. 71เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 2437/4 14/08/2561
 12. 72เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 1851/0 14/08/2561
 13. 73เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 2750/1 8/08/2561
 14. 74เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 2509/0 8/08/2561
 15. 75เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 2593/0 8/08/2561