ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 5

 1. 61คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง 1248/0 27/02/2561
 2. 62เชิญคนพิการ(ช่วยตนเองได้) เข้าทำงานตำแหน่งคีย์ข้อมูล,เอกสาร,ช่าง... 1815/0 26/02/2561
 3. 63เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 1635/0 26/02/2561
 4. 64เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สามเสนใน... 1929/0 26/02/2561
 5. 65เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานดูแลสถานที่ในโรงพยาบา... 1777/0 26/02/2561
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางพลี ... 1273/0 21/02/2561
 7. 67คนพิการทำงานร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที... 1366/0 21/02/2561
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์... 1196/0 21/02/2561
 9. 69คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 1232/0 21/02/2561
 10. 70เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... 1260/0 19/02/2561
 11. 71เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม. 2603/1 15/02/2561
 12. 72เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1703/0 13/02/2561
 13. 73เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 1556/0 13/02/2561
 14. 74เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง : บางนา กทม. 1742/0 13/02/2561
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 1652/0 30/01/2561