ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานพนักงานรับโทรศัพท์ (ล... 8723/0 11/10/2560
 2. 47เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 7008/0 22/09/2560
 3. 48เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 6174/0 18/09/2560
 4. 49ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมส... 7271/0 7/08/2560
 5. 50เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 7593/0 25/05/2560
 6. 51รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 15018/6 2/05/2560
 7. 52เชิญคนพิการ สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพส... 12193/0 7/12/2559
 8. 53เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ... 9620/0 6/12/2559
 9. 54ปิดรับสมัครแล้ว เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้า... 10971/3 31/10/2559
 10. 55เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร... 8481/0 19/09/2559
 11. 56เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ (ประเภทสัญญาจ้าง) : เชี... 11816/1 7/07/2559
 12. 57เชิญคนพิการสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงา... 16517/10 1/06/2559
 13. 58เชิญคนพิการเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน : ส... 7764/3 25/05/2559
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานรา... 8125/0 22/04/2559
 15. 60เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งวิศวกร / นักเทคโนโลยีอวกาศ / นักพัฒนา... 6026/0 19/04/2559