ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือตามความเหม... 739/0 30/09/2563
 2. 47คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สวนหลว... 724/0 30/09/2563
 3. 48คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานหรือตามค... 630/0 30/09/2563
 4. 49คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น เข้าทำงานตำแหน่งเอกสาร หรือความเ... 517/0 30/09/2563
 5. 50คนพิการทางการได้ยินต้องการงานธุรการหรืองานตามความเหมาะสม 613/0 30/09/2563
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงาน... 953/0 26/08/2563
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา 698/0 26/08/2563
 8. 53คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรร... 721/0 26/08/2563
 9. 54คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 818/0 26/08/2563
 10. 55คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 815/0 26/08/2563
 11. 56คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 752/0 26/08/2563
 12. 57คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 901/0 26/08/2563
 13. 58คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานด้านธุรการ งานเอกสารหรืองานตาม... 1045/0 30/07/2563
 14. 59คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุ... 760/0 30/07/2563
 15. 60คนพิการทางการสื่อสาร (ปากแหว่ง-เพดาโหว่) ต้องการทำงานทางด้านธุรก... 846/0 22/07/2563