ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สวนหลว... 554/0 30/09/2563
 2. 47คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานหรือตามค... 493/0 30/09/2563
 3. 48คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น เข้าทำงานตำแหน่งเอกสาร หรือความเ... 388/0 30/09/2563
 4. 49คนพิการทางการได้ยินต้องการงานธุรการหรืองานตามความเหมาะสม 499/0 30/09/2563
 5. 50คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงาน... 818/0 26/08/2563
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา 562/0 26/08/2563
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรร... 574/0 26/08/2563
 8. 53คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 645/0 26/08/2563
 9. 54คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 673/0 26/08/2563
 10. 55คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 609/0 26/08/2563
 11. 56คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 781/0 26/08/2563
 12. 57คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานด้านธุรการ งานเอกสารหรืองานตาม... 908/0 30/07/2563
 13. 58คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุ... 609/0 30/07/2563
 14. 59คนพิการทางการสื่อสาร (ปากแหว่ง-เพดาโหว่) ต้องการทำงานทางด้านธุรก... 671/0 22/07/2563
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 679/0 22/07/2563