ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานหรือตามค... 435/0 30/09/2563
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น เข้าทำงานตำแหน่งเอกสาร หรือความเ... 323/0 30/09/2563
 3. 48คนพิการทางการได้ยินต้องการงานธุรการหรืองานตามความเหมาะสม 437/0 30/09/2563
 4. 49คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงาน... 723/0 26/08/2563
 5. 50คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ยะลา 480/0 26/08/2563
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครสวรร... 488/0 26/08/2563
 7. 52คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานตามความเหมาะสม : ลำลูกกา ปทุมธานี 546/0 26/08/2563
 8. 53คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเอกสารหรืองานตามความเหมา... 583/0 26/08/2563
 9. 54คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานธุรการ : ... 533/0 26/08/2563
 10. 55คนพิการทางการสื่อสาร (พูดได้/ได้ยิน) ต้องการงานทางด้านธุรการ ประ... 706/0 26/08/2563
 11. 56คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานด้านธุรการ งานเอกสารหรืองานตาม... 793/0 30/07/2563
 12. 57คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุ... 516/0 30/07/2563
 13. 58คนพิการทางการสื่อสาร (ปากแหว่ง-เพดาโหว่) ต้องการทำงานทางด้านธุรก... 563/0 22/07/2563
 14. 59คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 593/0 22/07/2563
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร... 560/0 22/07/2563