ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 410/0 23/11/2563
 2. 47เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 302/0 16/11/2563
 3. 48เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 336/0 16/11/2563
 4. 49เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 383/0 11/11/2563
 5. 50เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 407/0 11/11/2563
 6. 51เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรกา... 293/0 9/11/2563
 7. 52เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 361/0 9/11/2563
 8. 53เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงาน :... 399/0 3/11/2563
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (Admin) ... 357/0 29/10/2563
 10. 55เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 389/0 28/10/2563
 11. 56เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 319/0 26/10/2563
 12. 57เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 235/0 26/10/2563
 13. 58เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 359/0 19/10/2563
 14. 59เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : พร... 322/0 16/10/2563
 15. 60เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน : MOMO PARADISE 376/0 16/10/2563