ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 635/0 10/03/2564
 2. 47เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 689/0 9/03/2564
 3. 48เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนน... 605/0 8/03/2564
 4. 49เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตจตุจักร (สามารถทำง... 737/0 8/03/2564
 5. 50เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สวนหลวง กทม. 525/0 8/03/2564
 6. 51เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 634/0 24/02/2564
 7. 52เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 582/0 24/02/2564
 8. 53เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 556/0 24/02/2564
 9. 54เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 559/0 15/02/2564
 10. 55เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 751/0 9/02/2564
 11. 56เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 726/0 8/02/2564
 12. 57เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 689/0 4/02/2564
 13. 58เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 607/0 3/02/2564
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 646/0 2/02/2564
 15. 60เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 600/0 1/02/2564