ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : สมุทรสาคร 770/2 7/02/2560
 2. 47เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ลาดพร้าว กทม. 680/0 7/02/2560
 3. 48เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ : นนทบุร... 685/0 7/02/2560
 4. 49คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล... 1025/0 2/02/2560
 5. 50คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอม/ งานช่างต่า... 801/0 2/02/2560
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 856/0 2/02/2560
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 756/0 2/02/2560
 8. 53คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 731/0 2/02/2560
 9. 54คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ โปรแกรมเมอร์ Adm... 804/0 1/02/2560
 10. 55คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานต่างๆที่เ... 850/0 1/02/2560
 11. 56คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไ... 721/0 1/02/2560
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสมต่... 703/0 1/02/2560
 13. 58เชิญคนพิการ เข้าทำงานตามความเหมาะสมของความพิการ : บางนา-ตราด สมุ... 1138/1 31/01/2560
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 892/0 31/01/2560
 15. 60เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 774/0 31/01/2560