ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 1752/0 29/04/2564
 2. 47เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : จ.พ... 844/0 26/04/2564
 3. 48เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 832/0 26/04/2564
 4. 49เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอ... 602/0 23/04/2564
 5. 50เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้... 854/0 23/04/2564
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 1675/0 22/04/2564
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 1867/0 22/04/2564
 8. 53เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 646/0 19/04/2564
 9. 54เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 539/0 19/04/2564
 10. 55เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 686/0 9/04/2564
 11. 56เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 743/0 7/04/2564
 12. 57รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 2133/0 5/04/2564
 13. 58รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 841/0 31/03/2564
 14. 59เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 890/0 26/03/2564
 15. 60เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 679/0 26/03/2564