ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานตามความสามารถ : มหาสารคาม 1084/0 26/06/2560
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดอนเมือ... 1091/0 26/06/2560
 3. 48คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย ทนายความ ว... 991/0 26/06/2560
 4. 49เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, ... 1416/0 23/06/2560
 5. 50เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1439/0 23/06/2560
 6. 51เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท... 1109/0 21/06/2560
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1267/0 21/06/2560
 8. 53เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1080/0 19/06/2560
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : บาง... 1291/0 19/06/2560
 10. 55เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โพส... 1507/0 15/06/2560
 11. 56เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1484/0 15/06/2560
 12. 57เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1375/0 15/06/2560
 13. 58คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ส... 1433/0 7/06/2560
 14. 59คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งาน... 1500/0 7/06/2560
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านบุคคล ธุรการ งานกราฟ... 1539/0 7/06/2560