ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) เข้าทำงานตำแหน่งพนัก... 1181/0 2/04/2561
 2. 47เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 2525/0 14/03/2561
 3. 48เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บา... 2045/0 12/03/2561
 4. 49เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 1409/0 12/03/2561
 5. 50คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 1447/0 7/03/2561
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 1349/0 7/03/2561
 7. 52เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม. 2090/0 7/03/2561
 8. 53เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการ... 2398/0 7/03/2561
 9. 54เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 2145/0 7/03/2561
 10. 55คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม... 1256/0 6/03/2561
 11. 56เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนาม... 2028/0 6/03/2561
 12. 57เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 1708/0 6/03/2561
 13. 58คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธ... 1237/0 27/02/2561
 14. 59คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง 1240/0 27/02/2561
 15. 60เชิญคนพิการ(ช่วยตนเองได้) เข้าทำงานตำแหน่งคีย์ข้อมูล,เอกสาร,ช่าง... 1805/0 26/02/2561