ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสารต่าง... 1322/0 26/04/2560
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้าน Admin, ดูแลร... 1168/0 26/04/2560
 3. 48คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน :... 1017/0 25/04/2560
 4. 49คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : สมุทรป... 870/0 25/04/2560
 5. 50คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : ส... 899/0 25/04/2560
 6. 51เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกรังนก (มีที... 1438/0 24/04/2560
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการก... 1407/0 21/04/2560
 8. 53เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร : ว... 1288/0 21/04/2560
 9. 54เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พ... 1302/1 21/04/2560
 10. 55เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม. 1412/1 18/04/2560
 11. 56เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก 1432/0 18/04/2560
 12. 57เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา : บางเขน กทม. 1077/0 18/04/2560
 13. 58เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1140/0 18/04/2560
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1928/0 5/04/2560
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมกับความพิก... 1880/0 30/03/2560