ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 925/0 6/09/2560
 2. 47เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่วยธุร... 742/0 6/09/2560
 3. 48เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุน... 637/0 6/09/2560
 4. 49เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน... 635/0 6/09/2560
 5. 50เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ประเ... 827/0 5/09/2560
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจนับ... 780/0 5/09/2560
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 870/0 5/09/2560
 8. 53คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : กรุงเทพฯ 614/0 5/09/2560
 9. 54คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่ 570/0 5/09/2560
 10. 55คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่ 533/0 5/09/2560
 11. 56คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ :... 516/0 5/09/2560
 12. 57เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ / พ่อบ... 906/0 30/08/2560
 13. 58เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 885/0 30/08/2560
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 807/0 30/08/2560
 15. 60เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : นนทบ... 714/0 29/08/2560