ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 443/0 22/03/2564
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 454/0 22/03/2564
 3. 48เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 358/0 19/03/2564
 4. 49เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 327/0 19/03/2564
 5. 50เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 652/0 10/03/2564
 6. 51เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 436/0 10/03/2564
 7. 52เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 472/0 9/03/2564
 8. 53เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนน... 398/0 8/03/2564
 9. 54เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตจตุจักร (สามารถทำง... 507/0 8/03/2564
 10. 55เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สวนหลวง กทม. 341/0 8/03/2564
 11. 56เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 414/0 24/02/2564
 12. 57เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 368/0 24/02/2564
 13. 58เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 362/0 24/02/2564
 14. 59คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 501/0 16/02/2564
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 515/0 16/02/2564