ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 639/0 22/04/2564
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 890/0 22/04/2564
 3. 48เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 470/0 19/04/2564
 4. 49เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 367/0 19/04/2564
 5. 50เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 479/0 9/04/2564
 6. 51เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 507/0 7/04/2564
 7. 52รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 1365/0 5/04/2564
 8. 53รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 647/0 31/03/2564
 9. 54เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 666/0 26/03/2564
 10. 55เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 496/0 26/03/2564
 11. 56คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 717/0 22/03/2564
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 824/0 22/03/2564
 13. 58คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 829/0 22/03/2564
 14. 59คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 797/0 22/03/2564
 15. 60เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 520/0 19/03/2564