ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : หลักสี่ กทม. 1042/0 6/03/2560
 2. 47เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่ง Admin Custom... 1065/0 3/03/2560
 3. 48เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 1133/0 1/03/2560
 4. 49เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ คีย์ข้อมู... 1182/0 1/03/2560
 5. 50เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1065/0 28/02/2560
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1415/0 22/02/2560
 7. 52เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สุราษฎร์ธานี 922/0 21/02/2560
 8. 53เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ : สมุทรสาคร 1053/0 20/02/2560
 9. 54เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแผนกบรรจุสินค้า :... 1153/1 20/02/2560
 10. 55เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ ทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม : ยานนาว... 945/0 20/02/2560
 11. 56เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 912/0 20/02/2560
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 1264/0 16/02/2560
 13. 58คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านธุรการ/ประสานงาน : ปทุมธานี 933/0 16/02/2560
 14. 59คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 926/0 16/02/2560
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 769/0 16/02/2560