ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน : MBK ปทุมวัน 1105/0 16/11/2560
 2. 47เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางบ่อ สมุทรปราการ 881/0 16/11/2560
 3. 48เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 950/0 15/11/2560
 4. 49เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1054/0 14/11/2560
 5. 50เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานซักรีด/แม่บ้าน : โรงแรมเซ็นท... 1167/0 10/11/2560
 6. 51เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : จอมทอง... 1139/0 10/11/2560
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 1026/0 10/11/2560
 8. 53เชิญคนพิการทางการได้ยิน/ร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 988/0 9/11/2560
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุสิ... 1143/0 3/11/2560
 10. 55เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 1033/0 3/11/2560
 11. 56เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : ราชเทวี กท... 1270/0 2/11/2560
 12. 57เชิญคนพิการ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร กทม. 958/0 2/11/2560
 13. 58เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : สะพานสูง กทม. 889/0 2/11/2560
 14. 59เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : หลั... 883/0 2/11/2560
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย (กำมือขวาไม่ได้) ต้องการทำงานตามความเหมาะส... 1133/0 1/11/2560