ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา... 1456/1 10/07/2561
 2. 47เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 1287/1 9/07/2561
 3. 48เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ประเวศ... 1226/0 5/07/2561
 4. 49เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโ... 1227/3 5/07/2561
 5. 50คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปราการ 1329/0 26/06/2561
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นนทบุ... 1180/0 26/06/2561
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์/ออก... 1369/0 26/06/2561
 8. 53เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่ง IT Support... 1500/0 20/06/2561
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 1459/0 20/06/2561
 10. 55คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุคคล : ... 1385/0 19/06/2561
 11. 56คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 1212/0 18/06/2561
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 1313/0 18/06/2561
 13. 58เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 2417/2 15/06/2561
 14. 59เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสารและบริการ :... 1612/0 11/06/2561
 15. 60เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกส... 1683/0 11/06/2561