ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ : สำ... 4726/0 27/05/2562
 2. 32เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 5544/0 12/03/2562
 3. 33เชิญคนพิการ เข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานสรรพากรภา... 6713/3 18/12/2561
 4. 34กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 6251/1 12/11/2561
 5. 35รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 7974/15 9/11/2561
 6. 36เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 5646/0 1/11/2561
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 4897/0 22/10/2561
 8. 38เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 4474/0 19/10/2561
 9. 39เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 4591/0 3/09/2561
 10. 40เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 7640/3 15/06/2561
 11. 41เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 7962/0 3/05/2561
 12. 42เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 6716/0 18/04/2561
 13. 43รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 11803/1 9/01/2561
 14. 44รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 9808/0 8/01/2561
 15. 45เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 10655/0 28/11/2560