ข่าว/บทความเกี่ยวกับอาชีพ หน้า 3

 1. 31 เปิดเวทีคนพิการ สะท้อนปัญหา ความต้องการ และโอกาสมีงานทำในอนาคต 2973/0 21/06/2556
 2. 32เปิดตัว "เจมส์ จิ" พรีเซ็นเตอร์ AIS 3G 2100 ดูทีม AIS Call Cente... 3828/0 15/06/2556
 3. 33ขอนแก่นจัดวันตลาดนัด…แรงงานคนพิการต้องการได้งานทำกว่า 900 คน 5702/0 7/06/2556
 4. 34 รัฐ-เอกชนขอนแก่น เปิดตลาดนัดแรงงาน สร้างอาชีพคนพิการ 2329/0 2/06/2556
 5. 35น่านส่งเสริมการเข้าถึงอาชีพของคนพิการ 3006/0 29/05/2556
 6. 36บริษัทซอฟแวร์เยอรมนีประกาศจ้างคนออทิสติก 1882/0 26/05/2556
 7. 37มอบอาคารฝึกอาชีพให้นักเรียนพิการทางหู 2097/0 25/05/2556
 8. 38 บริษัท"เยอรมัน"เจ๋ง จ้าง"บุคคลสมาธิสั้น"เข้าทำงาน ชี้"เก่งจริง-... 2031/0 23/05/2556
 9. 39จ.สุพรรณจับมือ“โตว่องไว”ดึงคนหูหนวกสู่อุตฯ มอบทุนอบรม 2446/0 22/05/2556
 10. 403 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม จ้างงานผู้ด้อยโอกาส สร้างสรรค์ความเท่าเท... 2627/0 21/05/2556
 11. 41บิ๊กซี และกรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงาน 3890/3 21/05/2556
 12. 4230 ตำบลใน จ.สงขลา นำร่องให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพคนพิการ 2873/0 15/05/2556
 13. 43จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ 3786/0 10/05/2556
 14. 44"นครปฐม”อบรม แรงงานคนพิการ 2109/0 26/04/2556
 15. 45สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56 2920/0 25/04/2556