ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 951/0 2/11/2563
 2. 32คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม... 866/0 2/11/2563
 3. 33คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรือง... 769/0 2/11/2563
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเห... 837/0 2/11/2563
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะ... 853/0 2/11/2563
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตา... 765/0 2/11/2563
 7. 37คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ :... 771/0 2/11/2563
 8. 38คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 746/0 2/11/2563
 9. 39คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 838/0 2/11/2563
 10. 40คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเ... 1010/0 30/09/2563
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 853/0 30/09/2563
 12. 42คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประส... 799/0 30/09/2563
 13. 43คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 817/0 30/09/2563
 14. 44คนพิการที่สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป : สมุทร... 831/0 30/09/2563
 15. 45คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือตามความเหม... 689/0 30/09/2563