ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 1859/0 17/05/2564
 2. 32เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 1919/0 10/05/2564
 3. 33เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/ก... 1244/0 10/05/2564
 4. 34เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติกเกอร์ ... 1514/0 7/05/2564
 5. 35**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 1194/0 7/05/2564
 6. 36**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตามความเหมาะสม... 1477/0 4/05/2564
 7. 37เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : จ.พ... 1040/0 26/04/2564
 8. 38เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 1027/0 26/04/2564
 9. 39เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอ... 727/0 23/04/2564
 10. 40เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้... 1002/0 23/04/2564
 11. 41เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 785/0 19/04/2564
 12. 42เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 664/0 19/04/2564
 13. 43เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 829/0 9/04/2564
 14. 44เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 880/0 7/04/2564
 15. 45รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 961/0 31/03/2564