ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 3

 1. 31**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตามความเหมาะสม... 712/0 4/05/2564
 2. 32เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : จ.พ... 652/0 26/04/2564
 3. 33เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 653/0 26/04/2564
 4. 34เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอ... 444/0 23/04/2564
 5. 35เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้... 659/0 23/04/2564
 6. 36เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 518/0 19/04/2564
 7. 37เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 412/0 19/04/2564
 8. 38เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 526/0 9/04/2564
 9. 39เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 561/0 7/04/2564
 10. 40รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 690/0 31/03/2564
 11. 41เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 716/0 26/03/2564
 12. 42เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 537/0 26/03/2564
 13. 43เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 561/0 19/03/2564
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 513/0 19/03/2564
 15. 45เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 875/0 10/03/2564