ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สตูล 471/0 21/07/2560
 2. 32คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านซ่อมบำรุง งานทั่วไป :... 459/0 21/07/2560
 3. 33คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป : ร่มเกล้า ... 426/0 21/07/2560
 4. 34คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ร่มเกล้า กทม. 439/0 21/07/2560
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 590/0 20/07/2560
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : เชียง... 460/0 20/07/2560
 7. 37คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 393/0 20/07/2560
 8. 38เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 623/0 20/07/2560
 9. 39เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 502/0 20/07/2560
 10. 40เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำเอกสาร : วัฒน... 565/1 20/07/2560
 11. 41เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สมุ... 690/0 18/07/2560
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 785/2 14/07/2560
 13. 43เปิดรับหัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง : ราชเทวี กรุงเทพฯ 688/0 14/07/2560
 14. 44เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ : บางก... 1132/2 28/06/2560
 15. 45คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธรการ/คลังสินค้า : หนองจ... 1187/0 26/06/2560