ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 640/0 7/05/2561
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 1354/0 7/05/2561
 3. 33เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปทุม... 1032/2 7/05/2561
 4. 34เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลัก... 808/0 7/05/2561
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรว... 994/0 7/05/2561
 6. 36เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 2662/0 3/05/2561
 7. 37เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 950/0 23/04/2561
 8. 38เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 1394/0 23/04/2561
 9. 39เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับ... 931/0 20/04/2561
 10. 40เชิญคนพิการเข้าทำงาน พนักงานธุรการ/พนักงานคลังสินค้า : ปทุมวัน ก... 999/0 20/04/2561
 11. 41เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 1323/0 18/04/2561
 12. 42เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ เอกสาร : ถนนมิตรพันธ์ ... 1217/0 10/04/2561
 13. 43เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 968/0 9/04/2561
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1310/0 9/04/2561
 15. 45เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 1359/0 5/04/2561