ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะ... 728/0 24/05/2564
 2. 32เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ทำงานที่บ้าน) :... 905/0 17/05/2564
 3. 33เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 786/0 17/05/2564
 4. 34เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 806/0 10/05/2564
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/ก... 569/0 10/05/2564
 6. 36เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติกเกอร์ ... 745/0 7/05/2564
 7. 37**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 634/0 7/05/2564
 8. 38**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... 915/0 6/05/2564
 9. 39**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว... 884/0 6/05/2564
 10. 40**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตามความเหมาะสม... 599/0 4/05/2564
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 732/0 29/04/2564
 12. 42เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : จ.พ... 577/0 26/04/2564
 13. 43เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 598/0 26/04/2564
 14. 44เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอ... 394/0 23/04/2564
 15. 45เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้... 568/0 23/04/2564