ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 276/0 4/02/2564
 2. 32เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 258/0 3/02/2564
 3. 33เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 276/0 2/02/2564
 4. 34เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 230/0 1/02/2564
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 306/0 1/02/2564
 6. 36คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 221/0 1/02/2564
 7. 37คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 199/0 1/02/2564
 8. 38คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 158/0 1/02/2564
 9. 39คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 192/0 1/02/2564
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 178/0 1/02/2564
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 163/0 1/02/2564
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 233/0 1/02/2564
 13. 43เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 193/0 28/01/2564
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 263/0 28/01/2564
 15. 45เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 211/0 28/01/2564