ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ : คลอง... 709/0 20/03/2560
 2. 32คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป ในเขตจังหวัดเชียง... 690/0 20/03/2560
 3. 33เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรั... 927/0 20/03/2560
 4. 34เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 795/0 20/03/2560
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 738/0 20/03/2560
 6. 36เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Admin center ... 686/0 20/03/2560
 7. 37เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด... 811/0 16/03/2560
 8. 38เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน... 755/0 16/03/2560
 9. 39เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : พระโขนง กท... 949/0 16/03/2560
 10. 40เชิญคนพิการที่ทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : พญาไท... 1556/0 10/03/2560
 11. 41เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : ... 992/0 10/03/2560
 12. 42เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแจกใบปลิว/แพ็คสินค้า : จตุจัก... 1160/4 9/03/2560
 13. 43เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ/ครัว : บางเขน กทม. 772/0 9/03/2560
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 907/1 9/03/2560
 15. 45เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 1074/0 6/03/2560