ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31คนพิการทางการได้ยิน (หูตึง 1 ข้าง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุ... 710/0 22/09/2560
 2. 32คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์... 576/0 22/09/2560
 3. 33เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานพนักงานจ้างเหมารายปี : รพ.ตำรวจ 823/0 22/09/2560
 4. 34เชิญคนพิการ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองตันเหนือ... 842/0 21/09/2560
 5. 35เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 713/0 21/09/2560
 6. 36เชิญคนพิการ-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านประจำสำนักงาน ... 498/0 21/09/2560
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงานในหลายตำแหน่ง ตามความสามารถคนพิการ : สวนหลวง... 759/0 21/09/2560
 8. 38คนพิการทางด้านการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ... 598/0 20/09/2560
 9. 39เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานครัว / บาร์ริสต้า : บางกะปิ กท... 630/0 19/09/2560
 10. 40เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : ปทุมวัน ... 664/0 18/09/2560
 11. 41เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ลพบุรี 582/0 18/09/2560
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้า... 512/0 18/09/2560
 13. 43เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองท... 798/0 18/09/2560
 14. 44เชิญคนพิการทุกประเภท เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุนเที... 725/0 14/09/2560
 15. 45เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปทุมธานี 532/0 14/09/2560