ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต/ผู... 791/0 30/11/2560
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยคลังสิน... 764/0 28/11/2560
 3. 33เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม. 1745/0 28/11/2560
 4. 34เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน : ฉะ... 694/0 28/11/2560
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 772/0 23/11/2560
 6. 36คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 781/0 23/11/2560
 7. 37คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 846/0 23/11/2560
 8. 38คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 812/0 23/11/2560
 9. 39คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 987/0 20/11/2560
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 874/0 20/11/2560
 11. 41คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 847/0 20/11/2560
 12. 42คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 824/0 20/11/2560
 13. 43คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 698/0 20/11/2560
 14. 44คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์งานรับโทรศัพท์... 641/0 20/11/2560
 15. 45คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานด้านธุรการ งานเอกสาร : บ... 698/0 20/11/2560