ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 397/0 26/04/2564
 2. 32เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานโอเปอ... 263/0 23/04/2564
 3. 33เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้... 370/0 23/04/2564
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 294/0 22/04/2564
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 368/0 22/04/2564
 6. 36เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 337/0 19/04/2564
 7. 37เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 233/0 19/04/2564
 8. 38เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 345/0 9/04/2564
 9. 39เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 345/0 7/04/2564
 10. 40รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 911/0 5/04/2564
 11. 41รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 475/0 31/03/2564
 12. 42เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 498/0 26/03/2564
 13. 43เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 359/0 26/03/2564
 14. 44คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 347/0 22/03/2564
 15. 45คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 441/0 22/03/2564