ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่สามารถ-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริก... 1248/0 29/01/2561
 2. 32เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1644/0 29/01/2561
 3. 33เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1570/0 26/01/2561
 4. 34เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งช่างเทคนิค : สมุทรสาคร 1097/0 23/01/2561
 5. 35เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : บ... 1177/0 23/01/2561
 6. 36เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุร... 1558/4 23/01/2561
 7. 37เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 1218/1 23/01/2561
 8. 38เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 1473/0 22/01/2561
 9. 39เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตามความสามารถและความ... 1681/0 19/01/2561
 10. 40เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงานกับโรงพยาบาลวิภาวดี 1747/1 17/01/2561
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 1510/0 11/01/2561
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1883/0 11/01/2561
 13. 43เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเสาธง สมุทรปราการ 1887/1 11/01/2561
 14. 44คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 1139/0 9/01/2561
 15. 45รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 2795/0 9/01/2561