ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ : สมุทรสาคร 869/0 20/02/2560
 2. 32เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแผนกบรรจุสินค้า :... 952/0 20/02/2560
 3. 33เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ ทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม : ยานนาว... 777/0 20/02/2560
 4. 34เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 765/0 20/02/2560
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 872/0 16/02/2560
 6. 36คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านธุรการ/ประสานงาน : ปทุมธานี 749/0 16/02/2560
 7. 37คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 759/0 16/02/2560
 8. 38คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 613/0 16/02/2560
 9. 39คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางเข... 680/0 16/02/2560
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 633/0 16/02/2560
 11. 41คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้าน Operator / ... 550/0 16/02/2560
 12. 42คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ จัดซื้อจัด... 580/0 16/02/2560
 13. 43คนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบาริสต้า : บางกอกน้อย... 672/0 14/02/2560
 14. 44เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center ... 794/0 14/02/2560
 15. 45คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานอนุมัติสินเ... 911/0 9/02/2560