ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราก... 903/0 16/05/2560
 2. 32เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 1398/2 15/05/2560
 3. 33เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้าและStockสินค้า ... 1392/0 15/05/2560
 4. 34เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1302/2 15/05/2560
 5. 35คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทำความสะอาด แม่บ้าน : สุราษฎร์ธานี 1064/0 12/05/2560
 6. 36คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ งานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 1114/0 11/05/2560
 7. 37เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ทั่วไป : เ... 1037/0 11/05/2560
 8. 38เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คีย์ข้... 914/0 11/05/2560
 9. 39เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโ... 1029/0 8/05/2560
 10. 40เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ห... 1095/1 8/05/2560
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ราษฎร... 1068/0 5/05/2560
 12. 42คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการทำงานทั่วไป : นครราชสีมา 933/0 5/05/2560
 13. 43เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ธนบุรี กทม. 1287/0 5/05/2560
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประชาส... 1178/0 3/05/2560
 15. 45รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให... 2239/3 2/05/2560