ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 1026/0 2/08/2561
 2. 32คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 989/0 25/07/2561
 3. 33คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 927/0 25/07/2561
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 1018/0 25/07/2561
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1121/0 23/07/2561
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 1031/0 23/07/2561
 7. 37คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 979/0 23/07/2561
 8. 38คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 927/0 23/07/2561
 9. 39คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 1050/0 23/07/2561
 10. 40คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. 930/0 23/07/2561
 11. 41เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 1577/4 17/07/2561
 12. 42เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 1363/0 17/07/2561
 13. 43เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางพ... 1462/0 17/07/2561
 14. 44เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 1458/0 17/07/2561
 15. 45เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1178/0 11/07/2561