ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 347/0 6/01/2564
 2. 32คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 176/0 6/01/2564
 3. 33คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 198/0 6/01/2564
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 170/0 6/01/2564
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 175/0 6/01/2564
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 227/0 6/01/2564
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงานกับ MR.D.I.Y. ในสาขาทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก 489/0 4/01/2564
 8. 38เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ป... 220/0 4/01/2564
 9. 39เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางนา... 368/0 4/01/2564
 10. 40เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร... 347/0 4/01/2564
 11. 41เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ท... 292/0 24/12/2563
 12. 42เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทพความสะอาดภาชนะ ... 223/0 24/12/2563
 13. 43เชิญคนพิการช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Telesales :... 227/0 24/12/2563
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 336/0 8/12/2563
 15. 45เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ / ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำ... 435/0 30/11/2563