ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลัก... 775/0 7/05/2561
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรว... 952/0 7/05/2561
 3. 33เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการ ( ธุรการ , เจ้าพนักงาน... 2639/0 3/05/2561
 4. 34เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 932/0 23/04/2561
 5. 35เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 1371/0 23/04/2561
 6. 36เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับ... 902/0 20/04/2561
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงาน พนักงานธุรการ/พนักงานคลังสินค้า : ปทุมวัน ก... 975/0 20/04/2561
 8. 38เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏ... 1306/0 18/04/2561
 9. 39เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ เอกสาร : ถนนมิตรพันธ์ ... 1188/0 10/04/2561
 10. 40เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 947/0 9/04/2561
 11. 41เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1291/0 9/04/2561
 12. 42เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 1332/0 5/04/2561
 13. 43เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : นครป... 1202/1 5/04/2561
 14. 44คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/คีย์ข้อมูล : ทวีวัฒน... 1017/0 3/04/2561
 15. 45คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานใรเขตพื้นที่จังหวัดอุบ... 821/0 3/04/2561