ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการเข้าตำแหน่งพนักงานโอเปอร์เรเตอร์ : สำนักงานคณะกรรมการ... 1121/0 19/10/2561
 2. 32เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 825/1 18/10/2561
 3. 33เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พญาไท กทม. 983/0 18/10/2561
 4. 34เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : สาขา... 1518/1 9/10/2561
 5. 35เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางพลี สมุทรปราการ 1180/0 9/10/2561
 6. 36เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : บา... 920/0 9/10/2561
 7. 37เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางขุนเทียน กทม. 1074/0 9/10/2561
 8. 38เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1329/0 3/10/2561
 9. 39เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้า... 1065/0 3/10/2561
 10. 40เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโ... 901/0 3/10/2561
 11. 41เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่างประจำอาคาร ... 1034/0 3/10/2561
 12. 42เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตรนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/พน... 1188/0 3/10/2561
 13. 43คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 1025/0 1/10/2561
 14. 44คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 1098/0 1/10/2561
 15. 45คนพิการทางการมองเห็น ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอ... 947/0 1/10/2561