ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 201

 1. 3001เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5495/0 13/02/2556
 2. 3002เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3725/0 12/02/2556
 3. 3003เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4929/0 12/02/2556
 4. 3004เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3865/0 12/02/2556
 5. 3005เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3874/0 11/02/2556
 6. 3006เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4619/0 5/02/2556
 7. 3007คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 4859/0 6/10/2555
 8. 3008เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3956/0 0/00/543
 9. 3009เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 3912/0 0/00/543
 10. 3010เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4772/0 0/00/543
 11. 3011เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 4146/0 0/00/543