ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 201

 1. 3001เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6683/0 13/02/2556
 2. 3002คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 3365/0 13/02/2556
 3. 3003เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5637/0 13/02/2556
 4. 3004เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3834/0 12/02/2556
 5. 3005เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 5032/0 12/02/2556
 6. 3006เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3952/0 12/02/2556
 7. 3007เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3999/0 11/02/2556
 8. 3008เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4723/0 5/02/2556
 9. 3009คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 4957/0 6/10/2555
 10. 3010เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4099/0 0/00/543
 11. 3011เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 4049/0 0/00/543
 12. 3012เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4884/0 0/00/543
 13. 3013เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 4274/0 0/00/543