ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 201

 1. 3001เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6632/0 13/02/2556
 2. 3002คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 3326/0 13/02/2556
 3. 3003เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5568/0 13/02/2556
 4. 3004เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3785/0 12/02/2556
 5. 3005เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4983/0 12/02/2556
 6. 3006เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3907/0 12/02/2556
 7. 3007เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3941/0 11/02/2556
 8. 3008เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4667/0 5/02/2556
 9. 3009คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 4910/0 6/10/2555
 10. 3010เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4047/0 0/00/543
 11. 3011เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 3979/0 0/00/543
 12. 3012เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4832/0 0/00/543
 13. 3013เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 4218/0 0/00/543