ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 200

 1. 2986เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 2865/0 28/02/2556
 2. 2987เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 3207/0 28/02/2556
 3. 2988เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2851/0 27/02/2556
 4. 2989เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3750/0 27/02/2556
 5. 2990เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 3090/0 27/02/2556
 6. 2991เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8658/0 27/02/2556
 7. 2992เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 16003/0 22/02/2556
 8. 2993เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3144/0 21/02/2556
 9. 2994เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5889/0 21/02/2556
 10. 2995เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3668/0 20/02/2556
 11. 2996เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5784/0 19/02/2556
 12. 2997เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2990/0 19/02/2556
 13. 2998เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3409/0 18/02/2556
 14. 2999เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4022/0 13/02/2556
 15. 3000เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6608/0 13/02/2556