ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 200

 1. 2986เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8503/0 27/02/2556
 2. 2987เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 15185/0 22/02/2556
 3. 2988เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3081/0 21/02/2556
 4. 2989เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5806/0 21/02/2556
 5. 2990เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3577/0 20/02/2556
 6. 2991เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5696/0 19/02/2556
 7. 2992เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2932/0 19/02/2556
 8. 2993เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3349/0 18/02/2556
 9. 2994เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3945/0 13/02/2556
 10. 2995เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6525/0 13/02/2556
 11. 2996คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 3208/0 13/02/2556
 12. 2997เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5429/0 13/02/2556
 13. 2998เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3647/0 12/02/2556
 14. 2999เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4852/0 12/02/2556
 15. 3000เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3782/0 12/02/2556