ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 200

 1. 2986เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2905/0 28/02/2556
 2. 2987เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 2900/0 28/02/2556
 3. 2988เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 3238/0 28/02/2556
 4. 2989เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2887/0 27/02/2556
 5. 2990เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3812/0 27/02/2556
 6. 2991เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 3121/0 27/02/2556
 7. 2992เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8700/0 27/02/2556
 8. 2993เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 16223/0 22/02/2556
 9. 2994เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3179/0 21/02/2556
 10. 2995เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5929/0 21/02/2556
 11. 2996เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3711/0 20/02/2556
 12. 2997เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5827/0 19/02/2556
 13. 2998เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 3025/0 19/02/2556
 14. 2999เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3449/0 18/02/2556
 15. 3000เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4063/0 13/02/2556