ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 200

 1. 2986เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 3173/0 28/02/2556
 2. 2987เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2822/0 27/02/2556
 3. 2988เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3703/0 27/02/2556
 4. 2989เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 3064/0 27/02/2556
 5. 2990เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8600/0 27/02/2556
 6. 2991เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 15706/0 22/02/2556
 7. 2992เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3121/0 21/02/2556
 8. 2993เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5853/0 21/02/2556
 9. 2994เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3624/0 20/02/2556
 10. 2995เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5740/0 19/02/2556
 11. 2996เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2970/0 19/02/2556
 12. 2997เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3384/0 18/02/2556
 13. 2998เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3992/0 13/02/2556
 14. 2999เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 6568/0 13/02/2556
 15. 3000คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 3268/0 13/02/2556