ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 1409/0 16/02/2564
 2. 17คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 780/0 16/02/2564
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 935/0 1/02/2564
 4. 19คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 867/0 1/02/2564
 5. 20คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 947/0 1/02/2564
 6. 21คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 733/0 1/02/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 883/0 1/02/2564
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 736/0 1/02/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 612/0 1/02/2564
 10. 25คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 696/0 18/01/2564
 11. 26คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 602/0 6/01/2564
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 671/0 6/01/2564
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 671/0 6/01/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 633/0 6/01/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 582/0 6/01/2564