ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 2319/0 16/02/2564
 2. 17คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 2069/0 16/02/2564
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 1011/0 16/02/2564
 4. 19คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 1172/0 1/02/2564
 5. 20คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 1096/0 1/02/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 1265/0 1/02/2564
 7. 22คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 944/0 1/02/2564
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 1117/0 1/02/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 954/0 1/02/2564
 10. 25คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 784/0 1/02/2564
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 866/0 18/01/2564
 12. 27คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 741/0 6/01/2564
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 830/0 6/01/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 875/0 6/01/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 802/0 6/01/2564