ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 589/0 16/02/2564
 2. 17คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 787/0 1/02/2564
 3. 18คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 713/0 1/02/2564
 4. 19คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 752/0 1/02/2564
 5. 20คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 577/0 1/02/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 707/0 1/02/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 596/0 1/02/2564
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 496/0 1/02/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 592/0 18/01/2564
 10. 25คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 502/0 6/01/2564
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 574/0 6/01/2564
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 564/0 6/01/2564
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 557/0 6/01/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 504/0 6/01/2564
 15. 30คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 718/0 2/11/2563