ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 207/0 24/02/2564
 2. 17เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 193/0 24/02/2564
 3. 18เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 208/0 24/02/2564
 4. 19เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 202/0 15/02/2564
 5. 20เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 315/0 9/02/2564
 6. 21เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 298/0 8/02/2564
 7. 22เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 277/0 4/02/2564
 8. 23เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 258/0 3/02/2564
 9. 24เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 277/0 2/02/2564
 10. 25เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 231/0 1/02/2564
 11. 26เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 233/0 1/02/2564
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 193/0 28/01/2564
 13. 28เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 264/0 28/01/2564
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 212/0 28/01/2564
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 253/0 28/01/2564