ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 2777/0 8/12/2564
 2. 17รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 2971/0 8/12/2564
 3. 18เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 3333/0 5/07/2564
 4. 19เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 3289/0 5/07/2564
 5. 20เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 2481/0 10/06/2564
 6. 21เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 2671/0 10/06/2564
 7. 22เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 2362/0 2/06/2564
 8. 23เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 2595/0 2/06/2564
 9. 24**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่... 2345/0 25/05/2564
 10. 25เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เพชรเกษม (... 2314/0 24/05/2564
 11. 26เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : กบินทร... 2595/0 24/05/2564
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 2079/0 24/05/2564
 13. 28เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 2202/0 24/05/2564
 14. 29เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะ... 1815/0 24/05/2564
 15. 30เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ทำงานที่บ้าน) :... 1829/0 17/05/2564