ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 1672/0 10/06/2564
 2. 17เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 1406/0 2/06/2564
 3. 18เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 1462/0 2/06/2564
 4. 19**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่... 1364/0 25/05/2564
 5. 20เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เพชรเกษม (... 1281/0 24/05/2564
 6. 21เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : กบินทร... 1209/0 24/05/2564
 7. 22เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1155/0 24/05/2564
 8. 23เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 1073/0 24/05/2564
 9. 24เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะ... 927/0 24/05/2564
 10. 25เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ทำงานที่บ้าน) :... 1116/0 17/05/2564
 11. 26เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 1013/0 17/05/2564
 12. 27เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 1016/0 10/05/2564
 13. 28เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/ก... 684/0 10/05/2564
 14. 29เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติกเกอร์ ... 860/0 7/05/2564
 15. 30**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 737/0 7/05/2564