ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 1254/14 9/11/2561
 2. 17เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 912/0 1/11/2561
 3. 18เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน : สาขา Me... 769/0 30/10/2561
 4. 19เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 731/0 30/10/2561
 5. 20เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายยาประจำร้าน : บ้านโพธิ์ ฉะเ... 623/0 30/10/2561
 6. 21เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 836/0 30/10/2561
 7. 22คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 654/0 29/10/2561
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธ... 711/0 29/10/2561
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : อยุธยา 628/0 29/10/2561
 10. 25คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 632/0 29/10/2561
 11. 26คนพิการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี 684/0 29/10/2561
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : จตุจั... 852/0 25/10/2561
 13. 28เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 894/2 25/10/2561
 14. 29เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 970/0 22/10/2561
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 843/0 19/10/2561