ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สามเสนใน... 876/0 26/02/2561
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานดูแลสถานที่ในโรงพยาบา... 874/0 26/02/2561
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางพลี ... 549/0 21/02/2561
 4. 19คนพิการทำงานร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที... 585/0 21/02/2561
 5. 20คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์... 497/0 21/02/2561
 6. 21คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 489/0 21/02/2561
 7. 22เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... 560/0 19/02/2561
 8. 23เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม. 1052/1 15/02/2561
 9. 24เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 916/0 13/02/2561
 10. 25เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สมุ... 756/0 13/02/2561
 11. 26เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง : บางนา กทม. 1029/0 13/02/2561
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 929/0 30/01/2561
 13. 28คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 754/0 30/01/2561
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 825/0 29/01/2561
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 965/1 29/01/2561