ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

กระทู้ทั้งหมด

 1. 16เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบุคคล-ส... 728/0 6/06/2560
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 759/0 6/06/2560
 3. 18เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน... 784/0 6/06/2560
 4. 19เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการและรับโท... 727/0 6/06/2560
 5. 20เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ /ได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้... 1329/0 31/05/2560
 6. 21เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบุค... 1108/0 30/05/2560
 7. 22เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมศุลกากร 1560/0 25/05/2560
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1145/0 25/05/2560
 9. 24คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 941/0 25/05/2560
 10. 25คนพิการทางการได้ยินต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 1008/0 25/05/2560
 11. 26เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 1430/0 24/05/2560
 12. 27เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร กทม. 1082/0 24/05/2560
 13. 28คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์ : ช... 884/0 24/05/2560
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ 1292/0 16/05/2560
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะ... 1114/0 16/05/2560