ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : MBK ปทุม... 844/0 25/12/2560
 2. 17เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแพ็คสินค้า : พญาไท กทม. 793/0 20/12/2560
 3. 18เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า/ธุรการ : ปทุมวัน กท... 841/0 20/12/2560
 4. 19เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : ปทุ... 597/0 20/12/2560
 5. 20เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่ง... 1126/0 15/12/2560
 6. 21เชิญคนพิการทางการสื่อสาร เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ระยอง 847/0 15/12/2560
 7. 22เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1162/0 12/12/2560
 8. 23เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้/ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 973/0 8/12/2560
 9. 24เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา :... 841/0 8/12/2560
 10. 25เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางขุน... 734/0 6/12/2560
 11. 26เชิญคนพิการ-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านประจำสำนักงาน ... 631/0 6/12/2560
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1059/0 6/12/2560
 13. 28เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เอกมัย/ทองหล่อ กทม. 1011/0 30/11/2560
 14. 29เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานงาน : บางพลัด กทม... 881/0 30/11/2560
 15. 30เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : พญาไท 616/0 30/11/2560