ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 1062/0 30/03/2560
 2. 17คนพิการนั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ : พัทยา 956/0 30/03/2560
 3. 18เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน... 1041/0 30/03/2560
 4. 19คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : เมืองชล... 1110/0 27/03/2560
 5. 20คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต : ป... 1077/0 27/03/2560
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 1171/0 24/03/2560
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 959/0 24/03/2560
 8. 23เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ลาดกระบัง กทม. 1284/2 22/03/2560
 9. 24เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั... 1573/0 22/03/2560
 10. 25เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ... 1112/0 22/03/2560
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ บรรณา... 1043/0 21/03/2560
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปตามความเหมาะสม : อ... 1066/0 21/03/2560
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรือตามความเหมาะ... 1021/0 21/03/2560
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานทรัพย... 795/0 21/03/2560
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-รถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : พิษณุโลก 629/0 21/03/2560