ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 1824/0 14/06/2564
 2. 17เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 1038/0 10/06/2564
 3. 18เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 1395/0 10/06/2564
 4. 19เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 1195/0 2/06/2564
 5. 20เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 1231/0 2/06/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 1289/0 25/05/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 994/0 25/05/2564
 8. 23คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 769/0 25/05/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 700/0 25/05/2564
 10. 25รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนก... 1130/0 25/05/2564
 11. 26**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่... 1102/0 25/05/2564
 12. 27เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เพชรเกษม (... 1031/0 24/05/2564
 13. 28เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : กบินทร... 950/0 24/05/2564
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 939/0 24/05/2564
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 864/0 24/05/2564