ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 4645/0 19/01/2565
 2. 17รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 4247/0 11/01/2565
 3. 18รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 4893/0 8/12/2564
 4. 19รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 3147/0 8/12/2564
 5. 20รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 3442/0 8/12/2564
 6. 21เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 3692/0 5/07/2564
 7. 22เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 3613/0 5/07/2564
 8. 23เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 4373/0 18/06/2564
 9. 24รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 4261/0 14/06/2564
 10. 25เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 2732/0 10/06/2564
 11. 26เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 2936/0 10/06/2564
 12. 27เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 2719/0 2/06/2564
 13. 28เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 2996/0 2/06/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 4614/0 25/05/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 4136/0 25/05/2564