ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ : หลักสี่ กทม. 523/0 30/08/2561
 2. 17เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเสมียนแผนกบัญชี : บางพลี สมุทรปราการ 574/0 30/08/2561
 3. 18เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งบริการด้านการขาย : ปทุมว... 479/0 30/08/2561
 4. 19คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูล รับโทร... 507/0 29/08/2561
 5. 20คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 504/0 29/08/2561
 6. 21คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT : มหาสาร... 481/0 29/08/2561
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : อุทัย... 475/0 29/08/2561
 8. 23เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 1243/3 14/08/2561
 9. 24เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 900/0 14/08/2561
 10. 25เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 1335/1 8/08/2561
 11. 26เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 1302/0 8/08/2561
 12. 27เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 1204/0 8/08/2561
 13. 28เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 918/0 8/08/2561
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 1120/0 8/08/2561
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1232/0 2/08/2561