ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : กบินทร... 352/0 24/05/2564
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 367/0 24/05/2564
 3. 18เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 369/0 24/05/2564
 4. 19เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะ... 269/0 24/05/2564
 5. 20เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ทำงานที่บ้าน) :... 569/0 17/05/2564
 6. 21เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี 447/0 17/05/2564
 7. 22เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 448/0 10/05/2564
 8. 23เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/ก... 324/0 10/05/2564
 9. 24เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติกเกอร์ ... 491/0 7/05/2564
 10. 25**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 395/0 7/05/2564
 11. 26**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... 597/0 6/05/2564
 12. 27**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว... 581/0 6/05/2564
 13. 28**ปิดรับสมัคร**เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตามความเหมาะสม... 327/0 4/05/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 367/0 29/04/2564
 15. 30เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : จ.พ... 394/0 26/04/2564