ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 2353/0 8/12/2564
 2. 17รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 2559/0 8/12/2564
 3. 18เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 2958/0 5/07/2564
 4. 19เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 2944/0 5/07/2564
 5. 20เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 2660/0 18/06/2564
 6. 21รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 2643/0 14/06/2564
 7. 22เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 2138/0 10/06/2564
 8. 23เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 2335/0 10/06/2564
 9. 24เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 1991/0 2/06/2564
 10. 25เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปล... 2161/0 2/06/2564
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 2463/0 25/05/2564
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2053/0 25/05/2564
 13. 28คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 1779/0 25/05/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 1727/0 25/05/2564
 15. 30รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนก... 1778/0 25/05/2564