ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

กระทู้ทั้งหมด

 1. 16เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/บั... 496/0 11/08/2560
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 328/0 11/08/2560
 3. 18เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังส... 658/0 4/08/2560
 4. 19เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : สมุท... 499/0 4/08/2560
 5. 20เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 532/0 4/08/2560
 6. 21เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/CCTV จำนวน หลายอัตรา... 519/0 4/08/2560
 7. 22เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล : อ่อนนุช กทม. 640/1 1/08/2560
 8. 23เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี 608/0 1/08/2560
 9. 24เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองสมุทรปราการ 466/0 1/08/2560
 10. 25เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองชลบุรี 443/0 1/08/2560
 11. 26เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตพ... 694/0 26/07/2560
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 580/0 26/07/2560
 13. 28เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก... 664/0 26/07/2560
 14. 29เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : เมืองสมุทรสาคร 414/0 26/07/2560
 15. 30คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานางด้านออกแบบ เครื่องประดับ : บาง... 584/0 21/07/2560