ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 952/0 25/05/2561
 2. 17เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : โรงพยาบาลยันฮี 728/0 25/05/2561
 3. 18เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนนทบุรี 736/0 25/05/2561
 4. 19เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล : หาดใหญ่ สงข... 689/0 25/05/2561
 5. 20คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 702/0 21/05/2561
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 410/0 21/05/2561
 7. 22คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 584/0 21/05/2561
 8. 23เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 660/0 18/05/2561
 9. 24เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 981/1 17/05/2561
 10. 25เชิญคนพิการที่เดินทางมาทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 729/0 15/05/2561
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 632/0 15/05/2561
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 619/0 15/05/2561
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 699/0 8/05/2561
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 639/0 8/05/2561
 15. 30คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 641/0 8/05/2561