ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 221/0 1/02/2564
 2. 17คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานขาย งานถอดเทปหรือบทสัมภาษณ์ : ปาก... 125/0 1/02/2564
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกา... 124/0 1/02/2564
 4. 19คนพิการทางการสื่อสารต้องการงานธุรการหรืองานที่เหมาะสม : ปรีดีพนม... 101/0 1/02/2564
 5. 20คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 90/0 1/02/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมในพื้นที่ส... 107/0 1/02/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานบริการลูกค้า งานธุรการ ห... 105/0 1/02/2564
 8. 23เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการล... 159/0 1/02/2564
 9. 24เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ห้วยขวาง กทม... 149/0 28/01/2564
 10. 25เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 208/0 28/01/2564
 11. 26เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแห... 154/0 28/01/2564
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 186/0 28/01/2564
 13. 28เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า จ... 145/0 28/01/2564
 14. 29เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ทำบัญชี : พระนครศ... 166/0 28/01/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 192/0 18/01/2564