ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16รับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คอมพิวเตอร์ : ... 1264/14 9/11/2561
 2. 17เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานวดผ่อนคลาย : หลักสี่... 918/0 1/11/2561
 3. 18เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน : สาขา Me... 773/0 30/10/2561
 4. 19เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 733/0 30/10/2561
 5. 20เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายยาประจำร้าน : บ้านโพธิ์ ฉะเ... 631/0 30/10/2561
 6. 21เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 837/0 30/10/2561
 7. 22คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 658/0 29/10/2561
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธ... 713/0 29/10/2561
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : อยุธยา 631/0 29/10/2561
 10. 25คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 633/0 29/10/2561
 11. 26คนพิการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี 688/0 29/10/2561
 12. 27เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : จตุจั... 854/0 25/10/2561
 13. 28เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 899/2 25/10/2561
 14. 29เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง. 975/0 22/10/2561
 15. 30เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 844/0 19/10/2561