ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งธุรการแผนกทรัพยากรบุคคล : หาดใหญ่ สงข... 670/0 25/05/2561
 2. 17คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 676/0 21/05/2561
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 395/0 21/05/2561
 4. 19คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 559/0 21/05/2561
 5. 20เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 650/0 18/05/2561
 6. 21เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 972/1 17/05/2561
 7. 22เชิญคนพิการที่เดินทางมาทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 726/0 15/05/2561
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 621/0 15/05/2561
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 604/0 15/05/2561
 10. 25คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 678/0 8/05/2561
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 618/0 8/05/2561
 12. 27คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 627/0 8/05/2561
 13. 28คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 617/0 7/05/2561
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 1320/0 7/05/2561
 15. 30เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปทุม... 995/2 7/05/2561