ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 199

 1. 2971เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2513/0 4/03/2556
 2. 2972เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2331/0 4/03/2556
 3. 2973เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ระยอง 2987/0 4/03/2556
 4. 2974เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กรุงเทพฯ 2418/0 4/03/2556
 5. 2975เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2549/0 4/03/2556
 6. 2976เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2705/0 4/03/2556
 7. 2977เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/สมุทรสาคร 2663/0 4/03/2556
 8. 2978เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2972/0 1/03/2556
 9. 2979เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 3066/0 1/03/2556
 10. 2980เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2776/0 1/03/2556
 11. 2981เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2936/0 1/03/2556
 12. 2982เชิญคนพิการหญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2890/0 28/02/2556
 13. 2983เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 3031/0 28/02/2556
 14. 2984เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2863/0 28/02/2556
 15. 2985เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 2851/0 28/02/2556