ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 199

 1. 2971เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2336/0 4/03/2556
 2. 2972เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2651/0 4/03/2556
 3. 2973เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2580/0 4/03/2556
 4. 2974เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2384/0 4/03/2556
 5. 2975เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ระยอง 3055/0 4/03/2556
 6. 2976เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กรุงเทพฯ 2479/0 4/03/2556
 7. 2977เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2597/0 4/03/2556
 8. 2978เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2750/0 4/03/2556
 9. 2979เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/สมุทรสาคร 2718/0 4/03/2556
 10. 2980เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 3044/0 1/03/2556
 11. 2981เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 3133/0 1/03/2556
 12. 2982เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2835/0 1/03/2556
 13. 2983เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2994/0 1/03/2556
 14. 2984เชิญคนพิการหญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2961/0 28/02/2556
 15. 2985เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 3098/0 28/02/2556