ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 198

 1. 2956เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2270/0 6/03/2556
 2. 2957เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2354/0 6/03/2556
 3. 2958เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2458/0 6/03/2556
 4. 2959เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2916/0 6/03/2556
 5. 2960เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2649/0 6/03/2556
 6. 2961เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 2459/0 6/03/2556
 7. 2962เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2740/0 5/03/2556
 8. 2963เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2561/0 5/03/2556
 9. 2964เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2575/0 5/03/2556
 10. 2965เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 2233/0 5/03/2556
 11. 2966เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 2529/0 5/03/2556
 12. 2967เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2597/0 4/03/2556
 13. 2968เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2311/0 4/03/2556
 14. 2969เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2269/0 4/03/2556
 15. 2970เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2577/0 4/03/2556