ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 198

 1. 2956งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 3826/0 7/03/2556
 2. 2957เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2387/0 6/03/2556
 3. 2958เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2304/0 6/03/2556
 4. 2959เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2395/0 6/03/2556
 5. 2960เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2492/0 6/03/2556
 6. 2961เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2949/0 6/03/2556
 7. 2962เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2693/0 6/03/2556
 8. 2963เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 2492/0 6/03/2556
 9. 2964เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2763/0 5/03/2556
 10. 2965เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2594/0 5/03/2556
 11. 2966เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2603/0 5/03/2556
 12. 2967เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 2257/0 5/03/2556
 13. 2968เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 2552/0 5/03/2556
 14. 2969เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2638/0 4/03/2556
 15. 2970เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2343/0 4/03/2556