ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 197

 1. 2941เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2584/0 8/03/2556
 2. 2942เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2195/0 8/03/2556
 3. 2943เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2589/0 7/03/2556
 4. 2944เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2731/0 7/03/2556
 5. 2945เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2566/0 7/03/2556
 6. 2946เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2515/0 7/03/2556
 7. 2947เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2526/0 7/03/2556
 8. 2948เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2492/0 7/03/2556
 9. 2949เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2532/0 7/03/2556
 10. 2950งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 3712/0 7/03/2556
 11. 2951เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2317/0 6/03/2556
 12. 2952เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2228/0 6/03/2556
 13. 2953เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2309/0 6/03/2556
 14. 2954เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2418/0 6/03/2556
 15. 2955เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2874/0 6/03/2556