ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 197

 1. 2941เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2326/0 8/03/2556
 2. 2942เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2486/0 8/03/2556
 3. 2943เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2228/0 8/03/2556
 4. 2944เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2360/0 8/03/2556
 5. 2945เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3486/0 8/03/2556
 6. 2946เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2593/0 8/03/2556
 7. 2947เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2690/0 8/03/2556
 8. 2948เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2285/0 8/03/2556
 9. 2949เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2693/0 7/03/2556
 10. 2950เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2948/0 7/03/2556
 11. 2951เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2672/0 7/03/2556
 12. 2952เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2600/0 7/03/2556
 13. 2953เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2594/0 7/03/2556
 14. 2954เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2566/0 7/03/2556
 15. 2955เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2616/0 7/03/2556