ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 197

 1. 2941เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2309/0 8/03/2556
 2. 2942เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2461/0 8/03/2556
 3. 2943เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2201/0 8/03/2556
 4. 2944เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2334/0 8/03/2556
 5. 2945เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3465/0 8/03/2556
 6. 2946เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2569/0 8/03/2556
 7. 2947เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2665/0 8/03/2556
 8. 2948เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2264/0 8/03/2556
 9. 2949เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2664/0 7/03/2556
 10. 2950เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2850/0 7/03/2556
 11. 2951เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2651/0 7/03/2556
 12. 2952เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2584/0 7/03/2556
 13. 2953เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2575/0 7/03/2556
 14. 2954เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2543/0 7/03/2556
 15. 2955เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2593/0 7/03/2556