ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 197

 1. 2941เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2171/0 8/03/2556
 2. 2942เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2297/0 8/03/2556
 3. 2943เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 3433/0 8/03/2556
 4. 2944เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 2546/0 8/03/2556
 5. 2945เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2638/0 8/03/2556
 6. 2946เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2237/0 8/03/2556
 7. 2947เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2635/0 7/03/2556
 8. 2948เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 2794/0 7/03/2556
 9. 2949เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2621/0 7/03/2556
 10. 2950เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2558/0 7/03/2556
 11. 2951เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2558/0 7/03/2556
 12. 2952เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2522/0 7/03/2556
 13. 2953เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2571/0 7/03/2556
 14. 2954งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 3777/0 7/03/2556
 15. 2955เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2357/0 6/03/2556