ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 196

 1. 2926เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : นนทบุรี 2124/0 12/03/2556
 2. 2927ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 2879/0 12/03/2556
 3. 2928เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2524/0 11/03/2556
 4. 2929เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2474/0 11/03/2556
 5. 2930เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2600/0 11/03/2556
 6. 2931เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2463/0 11/03/2556
 7. 2932เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สื่อสารทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2363/0 11/03/2556
 8. 2933เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2406/0 11/03/2556
 9. 2934คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ในเขตปริมณฑล : เชียงราย 2304/0 8/03/2556
 10. 2935คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...บัญชี : สมุทรสาคร 2115/0 8/03/2556
 11. 2936คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : ป... 2234/0 8/03/2556
 12. 2937เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2509/0 8/03/2556
 13. 2938เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2470/0 8/03/2556
 14. 2939เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2283/0 8/03/2556
 15. 2940เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2432/0 8/03/2556