ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 196

 1. 2926เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2048/0 13/03/2556
 2. 2927เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : นนทบุรี 2141/0 12/03/2556
 3. 2928ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 2900/0 12/03/2556
 4. 2929เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2557/0 11/03/2556
 5. 2930เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2490/0 11/03/2556
 6. 2931เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2624/0 11/03/2556
 7. 2932เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2487/0 11/03/2556
 8. 2933เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สื่อสารทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2379/0 11/03/2556
 9. 2934เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2429/0 11/03/2556
 10. 2935คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ในเขตปริมณฑล : เชียงราย 2325/0 8/03/2556
 11. 2936คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...บัญชี : สมุทรสาคร 2136/0 8/03/2556
 12. 2937คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : ป... 2257/0 8/03/2556
 13. 2938เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2523/0 8/03/2556
 14. 2939เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2497/0 8/03/2556
 15. 2940เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2297/0 8/03/2556