ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 195

 1. 2911เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2111/0 14/03/2556
 2. 2912เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1900/0 14/03/2556
 3. 2913เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 2070/0 14/03/2556
 4. 2914เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 2258/0 14/03/2556
 5. 2915เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : สมุทรปราการ 2201/0 14/03/2556
 6. 2916เชิญคนพิการทำงาน...กราฟิกดีไซน์ : กรุงเทพฯ 2305/0 14/03/2556
 7. 2917เชิญคนพิการทำงาน...Call Center : นนทบุรี 2026/0 13/03/2556
 8. 2918เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน/พาร์ทไทม์ : กรุงเทพฯ 2651/0 13/03/2556
 9. 2919เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 2131/0 13/03/2556
 10. 2920เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 2376/0 13/03/2556
 11. 2921เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2417/0 13/03/2556
 12. 2922เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงานทั่วไป : นนทบุรี 2079/0 13/03/2556
 13. 2923เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2165/0 13/03/2556
 14. 2924เชิญคนพิการทางการได้ยิน-พูดทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2221/0 13/03/2556
 15. 2925เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2031/0 13/03/2556