ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 195

 1. 2911เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 2142/0 14/03/2556
 2. 2912เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2298/0 14/03/2556
 3. 2913เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2142/0 14/03/2556
 4. 2914เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1933/0 14/03/2556
 5. 2915เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 2108/0 14/03/2556
 6. 2916เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 2310/0 14/03/2556
 7. 2917เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : สมุทรปราการ 2240/0 14/03/2556
 8. 2918เชิญคนพิการทำงาน...กราฟิกดีไซน์ : กรุงเทพฯ 2341/0 14/03/2556
 9. 2919เชิญคนพิการทำงาน...Call Center : นนทบุรี 2074/0 13/03/2556
 10. 2920เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน/พาร์ทไทม์ : กรุงเทพฯ 2689/0 13/03/2556
 11. 2921เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 2164/0 13/03/2556
 12. 2922เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 2416/0 13/03/2556
 13. 2923เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2457/0 13/03/2556
 14. 2924เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงานทั่วไป : นนทบุรี 2103/0 13/03/2556
 15. 2925เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2207/0 13/03/2556