ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 195

 1. 2911เชิญคนพิการหญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2748/0 28/02/2556
 2. 2912เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 2943/0 28/02/2556
 3. 2913เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2754/0 28/02/2556
 4. 2914เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 2739/0 28/02/2556
 5. 2915เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 3081/0 28/02/2556
 6. 2916เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2733/0 27/02/2556
 7. 2917เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3565/0 27/02/2556
 8. 2918เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2978/0 27/02/2556
 9. 2919เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8059/0 27/02/2556
 10. 2920เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 14370/0 22/02/2556
 11. 2921เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3026/0 21/02/2556
 12. 2922เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5692/0 21/02/2556
 13. 2923เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3510/0 20/02/2556
 14. 2924เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5609/0 19/02/2556
 15. 2925เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2885/0 19/02/2556